Şub 16, 2021
127 Görüntüleme

Eser Niteliğindeki Mimari Proje Varken Aynı Parsele Başka Mimar Proje Yapamaz 4626

Yazan
banner

Projenin imar planı içerisinde yer alan bir parsel üzerine yapıldığından aynı parsele başka mimarlar tarafından proje yapma hakkının olmadığı…


Yargıtay 11. HD. T. 26.05.2008, E. 2007/4626, K. 2008/6859

Davacı vekili asıl ve birleşen davada, müvekkilinin dava dışı Ayvalık Marina ve Yat İşletmeciliği San ve Tic. A.Ş. adına bir kompleksin alt ve üst yapı projelerini yaptığını, dava konusu kompleksin yapı süreci bitip işletme belgesi alındıktan sonra yatırımcı şirketin tesisin tamamını Koç Holding şirketlerine devrettiğini, bu devir işleminden sonra müvekkilinin projesine aykırı olarak ve muvafakati alınmaksızın tamamlanmış eser üzerine “marina market” inşa edildiğini, yapı ruhsatında yapı sahibinin davalı şirket, proje sahibinin ise diğer davalı olduğunu, sonradan yapılan inşaatın müvekkilinin eserinin bütünlüğünü ve özgünlüğünü bozduğunu ileri sürerek, asıl davada şimdilik 1.000.000.000-TL. maddi, birleşen davada ise 6.000.000.000.-TL manevi tazminatın temerrüt faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, müvekkili şirketin dava konusu ile bir ilgisinin bulunmadığını, davacının müellifi olduğunu iddia ettiği projenin uygulandığı marinanın tüm işletmesinin ve sorumluluğunun Ayvalık Marina ve Yat İşletmeciliği San ve Tic. A.Ş.ne ait bulunduğunu, müvekkili şirketin anılan şirketin hissedarı olduğunu, davacının projesi üzerinde herhangi bir değişikliğe gidilmediğini, projesini meslek birliğine vize ettirtmediğini savunarak, davalı şirket yönünden husumet başta olmak üzere davanın zamanaşımı ve esas yönünden reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, davacı tarafından hazırlanan projenin bir sanat eseri olduğu, projenin imar planı içerisinde yer alan bir parsel üzerine yapıldığından aynı parsele başka mimarlar tarafından proje yapma hakkının olmadığı, proje müellifinin izni ve onayı olmadan proje üzerinde değişiklik yapılamayacağı, davacının eser sahibi olduğu projede davalı Serhan Ceyhan ve dava dışı şahıs tarafından tadilat yapıldığı, davalı şirketin yeni projede yapı sahibi konumunda olduğu gerekçeleriyle, asıl ve birleşen davanın kabulüne karar verilmiştir.

Mimari Proje ve Mimari Eserlerin FSEK Kapsamında Korunması

İç Mimari Projenin İzinsiz Kullanılması; Çoğaltma Hakkının İhlali

telif dava telif dava telif hakkı ihlali telif hakkı ihlali telif hakkı avukatı telif hakkı avukatı telif hakkı davası telif hakkı davası telif ankara avukat telif ankara avukatTerimi kaldır: telif hakkı tecavüzü telif hakkı tecavüzüTerimi kaldır: telif hakları telif haklarıTerimi kaldır: fsek avukat fsek avukatTerimi kaldır: fsek dava fsek davaTerimi kaldır: fsek ankara avukat fsek ankara avukatTerimi kaldır: fsek ankara dava fsek ankara davaTerimi kaldır: mimari eser fsek dava mimari eser fsek davaTerimi kaldır: mimari eser dava mimari eser davaTerimi kaldır: mimari eser avukat mimari eser avukat


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz