Şub 25, 2021
42 Görüntüleme

Boşanma Mal Paylaşımı: Evlilikten Önce Alınan Daire, Katkı Payıyla Alınan Yeni Daire

Yazan
banner

Davacı dava konusu dairenin satış bedelini kendisinin ödediğini iddia etmiş ise de en azından bu daire edinirken, Yukarıda anılan davalıya ait dairenin bir kısım satış bedeline mahsuben satıcıya verildiği tüm dosya kapsamından ve daireyi satan kişinin beyanından açıkça anlaşılmaktadır. Öyle olunca Mahkemece dava konusu dairenin alındığı tarihte, satış bedeline mahsuben satıcıya verilen davalıya ait dairenin bedelinin kaç lira olarak belirlendiği, gerektiğinde keşif de yapılmak üzere belirlenmeli, ayrıca davacının gelir durumu da araştırılarak Tarafların gelir durumu birlikte değerlendirilmeli, davacının aile reisi olduğu ve evi geçindirme yükümlülüğü bulunduğu da nazara alınarak, Tarafların katkı payı saptanmalı, sonucuna uygun bir karar verilmelidir.


YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E: 2003/14551 K: 2004/3764 T: 22/03/04

Davacı, davalı ile evlilikleri sırasında kendisi tarafından alınan dairenin davalı adına tescil edildiğini, halen boşanma davasının devam ettiğini belirterek, dairenin değerinin tahsili için bu davayı açmıştır. Davalının, evlenmeden önce 1996 yılında satın aldığı ve kendisi adına kayıtlı bulunan Yenibosna’daki dairenin verildiği, üzerine de ödeme yapılarak dava konusu dairenin alındığı dosyadaki delillerden anlaşılmaktadır. Davacı dava konusu dairenin satış bedelini kendisinin ödediğini iddia etmiş ise de en azından bu daire edinirken, Yukarıda anılan davalıya ait dairenin bir kısım satış bedeline mahsuben satıcıya verildiği tüm dosya kapsamından ve daireyi satan kişinin beyanından açıkça anlaşılmaktadır. Öyle olunca Mahkemece dava konusu dairenin alındığı tarihte, satış bedeline mahsuben satıcıya verilen davalıya ait dairenin bedelinin kaç lira olarak belirlendiği, gerektiğinde keşif de yapılmak üzere belirlenmeli, ayrıca davacının gelir durumu da araştırılarak Tarafların gelir durumu birlikte değerlendirilmeli, davacının aile reisi olduğu ve evi geçindirme yükümlülüğü bulunduğu da nazara alınarak, Tarafların katkı payı saptanmalı, sonucuna uygun bir karar verilmelidir. Eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.


boşanma avukat boşanma avukat boşanma dava boşanma dava boşanma ankara dava boşanma ankara dava boşanma ankara avukat boşanma ankara avukat mal paylaşımı avukat mal paylaşımı avukat mal paylaşımı ankara avukat mal paylaşımı ankara avukat boşanma davası boşanma davası evlilkten önce alınan ev evlilkten önce alınan ev evlilikten sonra alınan ev evlilikten sonra alınan ev eski kanun evlilik mal rejimi eski kanun evlilik mal rejimi evlilkten önce alınan evin satışı evlilkten önce alınan evin satışı ev katkı payı ev katkı payı

Yazı Kategorileri:
Boşanma

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz