Mar 11, 2021
192 Görüntüleme

Video Paylaşım ve İzleme Sitelerinin FSEK Anlamında Sorumluluğu 6453

Yazan

Video paylaşım ve izleme mecrası olduğu, içeriklerin tamamının kullanıcılar/üyeler tarafından paylaşılmak üzere siteye yüklendiği, yüklemelerin filmlerde yer alan kısa replikleri içerdiği ve izlenebilen toplam yüklemelerin ortalama 3 dakika civarında olduğu, söz konusu sitede aynı şekilde yüklenen binlerce yerli ve yabancı film görüntüsünün olduğu, bunlardan bir kısmının sinema eseri niteliğinde, bir kısmının reklam, bir kısmının belgesel niteliğindeki tespitler olduğu, sitenin işletilme mantığı gereği üye olan herkesin her an bir görüntüyü siteye yüklemesinin mümkün olduğu, davalı şirketin söz konusu görüntülerin yüklenmesini kontrol etmesinin ve tek tek bu yüklemelerin hak sahiplerince yapılıp yapılmadığını kontrol etmesinin imkansız

banner

www…com adlı sitenin video paylaşım ve izleme mecrası olduğu, içeriklerin tamamının kullanıcılar/üyeler tarafından paylaşılmak üzere siteye yüklendiği, yüklemelerin filmlerde yer alan kısa replikleri içerdiği ve izlenebilen toplam yüklemelerin ortalama 3 dakika civarında olduğu, söz konusu sitede aynı şekilde yüklenen binlerce yerli ve yabancı film görüntüsünün olduğu, bunlardan bir kısmının sinema eseri niteliğinde, bir kısmının reklam, bir kısmının belgesel niteliğindeki tespitler olduğu, sitenin işletilme mantığı gereği üye olan herkesin her an bir görüntüyü siteye yüklemesinin mümkün olduğu, davalı şirketin söz konusu görüntülerin yüklenmesini kontrol etmesinin ve tek tek bu yüklemelerin hak sahiplerince yapılıp yapılmadığını kontrol etmesinin imkansız olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


YARGITAY 11. HD E. 2014/6453 K. 2014/12510 T. 30.6.2014

Davacı vekili, müvekkili meslek birliğine üye sanatçıların eser ve hak sahibi oldukları sinema filmlerinin davalıya ait www…com adlı internet sitesinde kısım kısım veya bir bölümünün yayınlandığını, söz konusu filmler üzerindeki çoğaltma, yayma ve umuma iletim gibi hakların eser sahibinin izni ve yazılı sözleşme ile veya üye olunan meslek birliği ile yapılacak lisans sözleşmesi ile mümkün olduğunu, davalının dava konusu eserleri sahibi olduğu internet sitesi aracılığıyla umuma ileterek FSEK m.22’de  belirtilen çoğaltma hakkı ile 25. maddesinde belirtilen “işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ile umuma iletim hakkının” ihlal edildiğini ileri sürerek eserden doğan haklara tecavüzün önlenmesi, durdurulması ile FSEK m. 68’e istinaden şimdilik 1.000,00 TL maddi tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkili tarafından işletilen www…com adlı sitenin video paylaşım ve izleme mecrası olduğunu, içeriklerin tamamının kullanıcılar/üyeler tarafından paylaşılmak üzere siteye yüklendiğini, 5651 sayılı Kanunun4. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir.”, 5. maddesinde “Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.” hükümleri uyarınca müvekkilinin sorumlu olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca davalı şirketin işlettiği www…com adlı sitenin video paylaşım ve izleme mecrası olduğu, içeriklerin tamamının kullanıcılar/üyeler tarafından paylaşılmak üzere siteye yüklendiği, yüklemelerin filmlerde yer alan kısa replikleri içerdiği ve izlenebilen toplam yüklemelerin ortalama 3 dakika civarında olduğu, söz konusu sitede aynı şekilde yüklenen binlerce yerli ve yabancı film görüntüsünün olduğu, bunlardan bir kısmının sinema eseri niteliğinde, bir kısmının reklam, bir kısmının belgesel niteliğindeki tespitler olduğu, sitenin işletilme mantığı gereği üye olan herkesin her an bir görüntüyü siteye yüklemesinin mümkün olduğu, davalı şirketin söz konusu görüntülerin yüklenmesini kontrol etmesinin ve tek tek bu yüklemelerin hak sahiplerince yapılıp yapılmadığını kontrol etmesinin imkansız olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

https://www.youtube.com/intl/ALL_tr/howyoutubeworks/policies/copyright/

Sosyal Medya Üzerinden İznisiz Resim Paylaşımı, Hukuka Aykırı Veri Suçu

 


fsek dava fsek dava,  fsek avukat fsek avukat,  fsek ankara dava fsek ankara dava,  fsek tazminat fsek tazminat,  fsek internet tazminat fsek internet tazminat,  ankara fsek avukat ankara fsek avukat, film fsek tazminat film fsek tazminat, film telif film telif,  sinema telif sinema telif,  film telif avukat film telif avukat, sinema telif avukat sinema telif avukat,  sinema telif tazminat sinema telif tazminat,  video paylaşım telif video paylaşım telif,  video paylaşım fsek video paylaşım fsek, ankara telif avukat ankara telif avukat, telif avukat telif avukat


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz