Nis 6, 2021
39 Görüntüleme

Eserin Mali Haklarına İlişkin Sözleşmenin Yazılı Olması ve Konuları Olan Hakların Ayrı Ayrı Gösterilmesi Şarttır

Yazan
banner

Taraflar arasında yapılan “yazılım projesi iş anlaşması”nın içeriğinden davacıya ödenen ücretin “benzer bir uygulama örneği verilen yazılımın geliştirilmesi ve yazılımın temel ortamda kullanılabilir şekilde teslimi” için olduğu, eser üzerindeki mali hakların sözleşme kapsamında devredildiğine dair düzenleme bulunmadığı, taraflar arasında FSEK m. 52 kapsamında ayrı bir sözleşme yapılmadığı…


İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 16. HUKUK DAİRESİ E. 2017/6295 K. 2020/1864 T. 6.11.2020

5846 Sayılı FSEK’in 52. Maddesinde ; “mali haklara dair sözleşme ve tasarrufların yazılı olması ve konuları olan hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır” denilmiştir.

Davacı tarafça bilgisayar programının FSEK’ten kaynaklanan haklarının davalıya devredilmediği, davalı tarafça da lisans bedeli ödenmeden, kendisinden izinsiz 3. Şahıslara pazarlayarak maddi manevi haklarının ihlal edildiği ileri sürülmüş, mahkemece alınan 22/07/2016 tarihli heyet raporunda da “davalı tarafın internet sitesinde davacının tescillemiş olduğu uygulamaya ait özellikleri barındıran ….. adlı bir uygulamayı tanıtıp pazarladığı” şeklinde tespit yapılmıştır.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davalının eseri üçüncü kişilere satış ve pazarlamasının, taraflar arasındaki 15/05/2012 tarihli sözleşme ve gizlilik anlaşması kapsamında kalıp kalmadığının tespitinden kaynaklanmıştır.

Mahkemenin kararının gerekçesinde; ” davalı tarafından davacıya ücret ödendiği, bu yazılımın eseri sipariş eden ve bedelini ödeyen davalı tarafça kullanılmasının eser sahibi olan davacının mali haklarını ihlal etmeyeceği” açıklanmıştır.

Oysa Yazılım Projesi İş Anlaşması’nın “Proje Kapsamı ” başlıklı 4. Maddesi ile devam eden maddelerinden, bu bedelin ” benzer bir uygulama örneği verilen ( kaynak kodları ile beraber ) yazılımın geliştirilmesi ve yazılımın temel ortamda kullanılabilir şekilde teslimi” için verildiği, eser üzerindeki mali hakların sözleşme kapsamında devredildiğine dair düzenleme bulunmadığı gibi taraflar arasında da FSEK 52. Madde kapsamında ayrı bir sözleşme yapılmadığı anlaşıldığından, mahkemece ödenen bedelin mali hakların devrini de kapsadığına dair gerekçesi ve davanın kısmen reddi kararı yerinde görülmemiştir.

Yazı Kategorileri:
FSEK

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz