Nis 28, 2021
327 Görüntüleme

Lahey Sözleşmesi ve Teminat Gösterme Zorunluluğu

Yazan
banner

Olay tarihinde sanıktan ele geçirilen ve yapılan bilirkişi incelemesi sonucu alınan rapora göre de, kopya ve bandrolsüz olduğu anlaşılan eserlerden katılanın hak sahipliği belgeleri ibraz ederek “120” adlı sinema eserinin kopyalanması nedeni ile şikayette bulunduğu, bu nedenle sanığın eyleminin 5846 Sayılı Kanun’un 81/13. maddesi yollaması ile 71/1. maddesi göre hüküm kurulması gerekirken hukuki nitelendirme hataya düşülerek 81/4. maddesi gereğince hüküm kurulması,

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Dairemizin de benimsediği 08/04/2014 tarih 2013/7-591 Esas, 2014/171 Karar sayılı kararında açıklandığı üzere, bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçlarında suçun mağdurunun doğrudan eser sahipleri olmayıp toplumu oluşturan bireyler olduğu, 5237 Sayılı TCK’nin hazırlanmasında esas alınan suç teorisine göre bu durumda yani suçun mağdurunun toplumu oluşturan bireyler olması halinde tüzel kişiler suçtan zarar gören olmalarına rağmen suçun mağduru sayılmayacağından, meslek birliklerinin şikayetçi olması halinde de durumun değişmeyeceği cihetle; UYAP ortamında yapılan araştırmada benzer eylem nedeniyle sanık hakkında; İzmir ( Kapatılan ) 2. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nin 06.09.2016 tarih ve 2015/187 Esas, 2016/249 Sayılı kararı ile verilip Dairemizin 2017/4641 karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleşen dava dosyasının da mevcut bulunduğunun anlaşılması karşısında;

Anılan dosya incelenerek, suç ve iddianame tarihleri dikkate alınıp hukuki kesintinin iddianamenin düzenlenmesiyle gerçekleşeceği gözetilmek suretiyle, sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda aynı mağdura karşı aynı suçu birden fazla işlediği nazara alınarak sanık hakkında TCK’nin 43/1. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi…


YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ E. 2020/2105 K. 2020/10230 T. 10.7.2020

Sanıktan ele geçirilen ve yapılan bilirkişi incelemesi sonucu alınan rapora göre de, kopya ve bandrolsüz olduğu anlaşılan eserlerden katılanın hak sahipliği belgeleri ibraz ederek “120” adlı sinema eserinin kopyalanması nedeni ile şikayette bulunduğu, bu nedenle sanığın eyleminin 5846 Sayılı Kanun’un 81/13. maddesi yollaması ile 71/1. maddesi göre hüküm kurulması gerekirken hukuki nitelendirme hataya düşülerek 81/4. maddesi gereğince hüküm kurulması,

UYAP ortamında yapılan araştırmada benzer eylem nedeniyle sanık hakkında; İzmir ( Kapatılan ) 2. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nin 06.09.2016 tarih ve 2015/187 Esas, 2016/249 Sayılı kararı ile verilip Dairemizin 2017/4641 karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleşen dava dosyasının da mevcut bulunduğunun anlaşılması karşısında; Anılan dosya incelenerek, suç ve iddianame tarihleri dikkate alınıp hukuki kesintinin iddianamenin düzenlenmesiyle gerçekleşeceği gözetilmek suretiyle, sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda aynı mağdura karşı aynı suçu birden fazla işlediği nazara alınarak sanık hakkında TCK’nin 43/1. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, bozmayı gerektirmiştir.


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz