Nis 29, 2021
182 Görüntüleme

Özel Hayatın Gizliliği, Kadının Unuttuğu Telefondaki Mesajların Aleyhine Delil Olamayacağı 563

Yazan
banner

Davalı-davacı kadının evden ayrılırken eşyalarını almasına izin verilmediği, bu şekilde cep telefonunu da yanına alamadığı sabittir.

Telefonu unuttuğu varsayımında dahi telefondaki mesajların özel hayatın gizliliğini ihlal edecek şekilde kusur belirlemesinde dikkate alınması doğru görülmemiştir.

Bu nedenle davalı-davacı kadının cep telefonunda yer alan mesajlar hukuka aykırı olarak elde edilmiş delil kapsamında olup, kusur belirlemesinde dikkate alınamayacaktır.


Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2021/563 E. , 2021/1768 K.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi

DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından, karşı dava, kusur belirlemesi, tazminat taleplerinin reddi ve nafakalar yönünden; davalı-davacı kadın tarafından ise asıl dava, kusur belirlemesi, tazminat taleplerinin reddi ve nafakaların miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosya incelendiğinde; davalı-davacı kadının evden ayrılırken eşyalarını almasına izin verilmediği, bu şekilde cep telefonunu da yanına alamadığı sabittir. Telefonu unuttuğu varsayımında dahi telefondaki mesajların özel hayatın gizliliğini ihlal edecek şekilde kusur belirlemesinde dikkate alınması doğru görülmemiştir. Bu nedenle davalı-davacı kadının cep telefonunda yer alan mesajlar hukuka aykırı olarak elde edilmiş delil kapsamında olup, kusur belirlemesinde dikkate alınamayacağından davalı-davacı kadına, eşine “hanzo” diye hitap ettiği, babasının eşine “maloş” diye hitap etmesine ses çıkarmadığı vakıaları kusur olarak yüklenemez.

Ayrıca, kayınvalidesine “ Sen al oğlunu eşlik yap” şeklindeki vakıaya dilekçeler aşamasında usulüne uygun şekilde dayanılmamıştır. Bu nedenle bu vakıanın da davalı-davacı kadına kusur olarak yüklenmesi doğru değildir.

Son olarak evlilik öncesinde de var olan hastalığı gizlemek evliliğin iptalini isteme sebebi olup boşanma davalarında kusur olarak yüklenmesi mümkün değildir.

Açıklanan nedenlerle evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açan olaylarda davacı-davalı erkeğin ağır, davalı-davacı kadının az kusurlu olduğunun kabulü gerekirken tarafların eşit kusurlu olduğuna karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Yukarıdaki bentte açıklandığı üzere; evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olan olaylara tazminat isteyen davalı-davacı kadının ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların onun kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği ve boşanma sonucu bu eşin, en azından diğerinin maddi desteğini yitirdiği anlaşılmıştır. O halde, mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları (TMK m. 4, TBK m. 50, 51) dikkate alınarak davalı-davacı kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata (TMK m. 174/1-2) hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/09/PINAR-%C3%87%C4%B0FT%C3%87%C4%B0.pdf

Bedduanın Boşanma Nedeni Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararları


özel hayatın gizliliği özel hayatın gizliliği boşanma telefon mesaj boşanma telefon mesaj boşanma davası boşanma davası  boşanma avukatı boşanma avukatı anlaşmalı boşanma avukat anlaşmalı boşanma avukat anlaşmasız boşanma avukat anlaşmasız boşanma avukat boşanma ankara avukat boşanma ankara avukat boşanma dava ankara boşanma dava ankara


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz