May 31, 2021
418 Görüntüleme

Kiracılık Sıfatının Tespiti ve Tahliye Nedenleri 6918

Yazan
banner

İş merkezinin bodrum katındaki otoparka ilişkin, taraflar arasında akdedilen 1.6.2009 başlangıç ve 31.12.2009 bitiş tarihli ve kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesinin 10. Maddesinde idarece lüzum görüldüğü hallerde tebligatı müteakip 15 içinde tahliye edileceği kararlaştırılmıştır. Kiralananın 2886 Sayılı Kanun hükümlerine göre kiraya verilmediği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Sözleşme içeriğinden kiralananın 6098 Sayılı TBK’ya tabi çatılı işyeri olduğu anlaşılmaktadır. Aynı Kanunun 347. maddesi gereğince kiracı kira süresinin bitiminden en az on beş gün önce kiralananı tahliye edeceğini kiralayana yazı ile bildirmek suretiyle sözleşmeyi feshetmediği takdirde, sözleşme aynı şartlarla bir yıl daha uzamış sayılır. TBK konut ve çatılı işyerleri hakkında, kiralayana süre bitimi sebebiyle akdi fesih hakkı tanımadığı gibi, 347 vd. maddelerinde de tahliye sebeplerini sınırlı olarak saymıştır. Türk Borçlar Kanununda ve özel kanunlarda gösterilen haller dışındaki sebeplerle tahliye kararı verilemez. Bu durumda yasaya aykırı olarak kararlaştırılan sözleşmenin 10. maddesi tarafları bağlamaz.


YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2014/6918 K. 2014/8889 T. 3.7.2014

Dava, kiracılık sıfatının tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalı belediyenin sözleşmenin 15.maddesinde kararlaştırılan feshi ihbar şartına dayanarak tahliyesinin istenemeyeceğini ve kiracılık sıfatının tespitini istemiştir. Davalı davanın reddini savunmuştur.

Dava konusu edilen iş merkezinin bodrum katındaki otoparka ilişkin, taraflar arasında akdedilen 1.6.2009 başlangıç ve 31.12.2009 bitiş tarihli ve kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesinin 10. Maddesinde idarece lüzum görüldüğü hallerde tebligatı müteakip 15 içinde tahliye edileceği kararlaştırılmıştır. Kiralananın 2886 Sayılı Kanun hükümlerine göre kiraya verilmediği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Sözleşme içeriğinden kiralananın 6098 Sayılı TBK’na tabi çatılı işyeri olduğu anlaşılmaktadır. Aynı Kanunun 347. maddesi gereğince kiracı kira süresinin bitiminden en az on beş gün önce kiralananı tahliye edeceğini kiralayana yazı ile bildirmek suretiyle sözleşmeyi feshetmediği takdirde, sözleşme aynı şartlarla bir yıl daha uzamış sayılır. TBK konut ve çatılı işyerleri hakkında, kiralayana süre bitimi sebebiyle akdi fesih hakkı tanımadığı gibi, 347 vd. maddelerinde de tahliye sebeplerini sınırlı olarak saymıştır. Türk Borçlar Kanununda ve özel kanunlarda gösterilen haller dışındaki sebeplerle tahliye kararı verilemez. Bu durumda yasaya aykırı olarak kararlaştırılan sözleşmenin 10. maddesi tarafları bağlamaz. Davada 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunundaki sebeplere dayanılmadığına göre, davacı kiracıyı bağlamayan sözleşmenin 10. Maddesine dayanarak davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu sebeple bozulmalıdır.


kiracı tahliye kiracı tahliye  kiracı tahliyen nedenleri kiracı tahliyen nedenleri gayrimenkul iskan kira ayıp gayrimenkul iskan kira ayıp  kiralayanın bildirim süresi kiralayanın bildirim süresi kira ankara avukat kira ankara avukat gayrimenkul ankara avukat gayrimenkul ankara avukat  taşınmaz ankara avukat taşınmaz ankara avukat


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz