Tem 12, 2021
183 Görüntüleme

Çalınan Çantadan Mağazanın Sorumluluğu 36842

Yazan
banner

Davacı, alışveriş yapmak için davalı şirkete ait iş yerine gittiğinde alışveriş sepetine bıraktığı çantasının çalınması sonucu davalı tarafından iş yerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması sebebiyle hırsızlık olayının gerçekleşmesinde kusurlu olduğunu ileri sürerek maddi ve manevi zararlarının tazmini amacıyla eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, çantasını korumak için gereken dikkat ve özeni göstermediği ve bu sebeple oluşan zararın tazmininden davalının sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Davacının alışveriş yapmak amacıyla davalıya ait alış veriş merkezine gittiği, alışveriş sırasında alışveriş sepetine çantasını bıraktığı, alışveriş yaparken çantasının kimliği belirlenemeyen kişi tarafından çalındığı mahkemenin de kabulündedir. Her ne kadar davacı gerekli önlemleri almadan çantasını alışveriş sepetine bırakarak alışverişe dalmakla kusurlu ise de, sıradan bir iş yeri olmayan davalının alış veriş için mağazasına gelen müşterilerinin mal güvenliğini, özellikle muhafazasına terk edilen çanta ve içerisindeki eşyalarını asgari özen ölçüsünde korumak ve kollamak yükümlülüğü bulunmaktadır.


YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2015/36842 K. 2017/12773 T. 19.12.2017

Davacı, davacı, davalı Ş’ye 22.02.2014 tarihinde alış veriş yapmak amacıyla gittiğini, alış veriş yaparken çantasını alışveriş sepetine koyduğunu reyonları bakarken çantasının çalındığını, çantanın çalındığının güvenlik kameraları incelendiğinden tespit edildiğini ancak çalan kişinin kimliğinin saptanamadığını, çanta içerisinde 12.580 USD ( 27.322,00 TL ) değerinde özel tasarım ziynet eşyası, cep telefonu, 500,00 TL nakit para, ve bir kısım özel eşyalarının olduğunu, çalınan eşyaların bulunamadığını, davalının güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamayarak hırsızlık olayının gerçekleşmesinde kusurlu olduğunu ileri sürerek fazlaya dair haklarını saklı kalmak kaydıyla maddi zararları karşılığı toplam 28.512,00 TL ile 20.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, alışveriş yapmak için davalı şirkete ait iş yerine gittiğinde alışveriş sepetine bıraktığı çantasının çalınması sonucu davalı tarafından iş yerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması sebebiyle hırsızlık olayının gerçekleşmesinde kusurlu olduğunu ileri sürerek maddi ve manevi zararlarının tazmini amacıyla eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, çantasını korumak için gereken dikkat ve özeni göstermediği ve bu sebeple oluşan zararın tazmininden davalının sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Davacının alışveriş yapmak amacıyla davalıya ait alış veriş merkezine gittiği, alışveriş sırasında alışveriş sepetine çantasını bıraktığı, alışveriş yaparken çantasının kimliği belirlenemeyen kişi tarafından çalındığı mahkemenin de kabulündedir. Her ne kadar davacı gerekli önlemleri almadan çantasını alışveriş sepetine bırakarak alışverişe dalmakla kusurlu ise de, sıradan bir iş yeri olmayan davalının alış veriş için mağazasına gelen müşterilerinin mal güvenliğini, özellikle muhafazasına terk edilen çanta ve içerisindeki eşyalarını asgari özen ölçüsünde korumak ve kollamak yükümlülüğü bulunmaktadır. Hal böyle olunca tarafların meydana gelen olayda kusurları saptanmalı kusur oranında indirim yapılmak suretiyle sonucuna uygun bir karar verilmelidir. Mahkemenin bu yönü göz ardı ederek kusurun tamamını davacıya yüklemek suretiyle yazılı şekilde hüküm tesisi, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.


mağaza hırsızlık mağaza hırsızlık avm hırsızlık avm hırsızlık avm hırsızlık dava avm hırsızlık dava alışveriş hırsızlık dava alışveriş hırsızlık dava  avm dava ankara avm dava ankara  mağaza dava ankara mağaza dava ankara avm dava avukat avm dava avukat mağaza dava avukat mağaza dava avukat hırsızlık mağaza dava hırsızlık mağaza dava  hırsızlık avm dava hırsızlık avm dava  hırsızlık avm avukat hırsızlık avm avukat

Yazı Kategorileri:
Borçlar Kanunu

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz