Tem 13, 2021
57 Görüntüleme

Haksız İşten Çıkarma Nedeniyle Tazminat 6387

Yazan
banner

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2015/6387 K. 2016/7693 T. 9.6.2016

818 Sayılı BK m. 41’e göre ( TBK m. 49 ) , kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Yine 818 Sayılı BK’nın 49. ( 6098 s. TBK m.58 ) maddesinde “Şahsiyet hakkı hukuka aykırı bir şekilde tecavüze uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesini dava edebilir.” Haksız fiile dayalı bir borcun doğabilmesi için, hukuka aykırı bir fiil bulunmalı, fiili işleyenin kusuru olmalı, sonuçta bir zarar doğmalı, zarar ile işlenen fiil arasında da uygun nedensellik bağı bulunması gerekir.

Davaya konu edilen olayda, davacının, davalı idare bünyesinde doktor olarak çalıştığı, davalı idarenin, davacının ihaleye fesat karıştırdığı ve görevi kötüye kullandığını iddia ederek şikayetçi olduğu, davacı hakkında kamu davası açıldığı; fakat ceza mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda davacının beraat ettiği, ayrıca davacının aynı gerekçelerle iki kez işten çıkartıldığı ve idare mahkemesinin kararları ile çıkarma işlemlerinin iptal edildiği anlaşılmaktadır. Bu eylemler sonucunda davacının davalar açtığı, kendisine karşı davalar açıldığı, belli bir süre çalışmadığı ve aynı gerekçelerle iki kez haksız şekilde işten çıkartıldığı dikkate alındığında davalının eylemlerinın, davacının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunun kabulü gerekir. Şu halde, davacı lehine uygun bir miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken yanılgılı gerekçeyle istemin tümden reddine karar verilmesi doğru görülmemiş ve kararın bozulması gerekmiştir.


ankara avukat ankara avukat ankara ticari avukat ankara ticari avukat  ankara iş avukatı ankara iş avukatı  haksız işten çıkarma dava haksız işten çıkarma dava  haksız işten çıkarma tazminat haksız işten çıkarma tazminat haksız işten çıkarma ankara dava haksız işten çıkarma ankara dava haksız işten çıkarma ankara avukat haksız işten çıkarma ankara avukat

Yazı Kategorileri:
İŞ

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz