Ağu 11, 2021
70 Görüntüleme

Ehliyetsiz Sürücü, Motorsiklet Kaskı Takmama Kusur 3329

Yazan
banner

Davacının kaza tarihinde 14 yaşında olup gelir getiren bir işte çalıştığının iddia ve ispat edilemediği belirtilmişse de; davacının yaşıtlarına göre işlerini yaparken daha fazla efor harcayacağı, geçici iş göremezlik ödemesi yapılmasında sadece bir işte çalışmanın ölçüt olamayacağı değerlendirilerek geçici iş göremezlik verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Mahkemece ATK Trafik İhtisas Dairesinden alınan kusur raporu da oluşa uygun olup, davalı vekilinin buna yönelik istinaf itirazı yerinde değildir.

Öte yandan bilirkişi raporunda yapılan hesaplamada askerlik yaşı ve bu süreçte çalışmayacağı da gözetilmediğinden bu sürenin hesaplamada dikkate alınması için Dairece yeniden bilirkişiden rapor alınmıştır. 30.12.2019 tarihli bilirkişi raporunda 1.314,50TL geçici iş göremezlik, 68.902,25TL sürekli iş görmezlik zararının hesaplandığı anlaşılmakla bu tutarlara hükmetmek gerekmiştir.

Davalının müterafik kusur indirimi yapılması gerektiğine ilişkin istinaf itirazına gelince; kaza tespit tutanağında kask takmadığı, ehliyetinin olmadığı belirtilmiştir. Davacı motosiklet sürücüsü olmakla ehliyetsiz olması zararın artmasına doğrudan bir tesiri olmadığından müterafik kusur indirimi yapılmaması doğrudur.

Diğer taraftan davacının hastahane kayıtlarında kaza sonrası karın içerisinde kanama saptanıp ameliyat edildiği belirlenmiştir. Her ne kadar davacı kask takmamışsa da yaralanan bölge dikkate alındığında sonucu ağırlaştırıcı bir etki yaratmadığı anlaşılmıştır. Bu sebeplerle müterafik kusur indirimi yapılmaması doğrudur.


ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 22. HUKUK DAİRESİ E. 2017/3329 K. 2020/210 T. 18.2.2020

Mahkemece Ankara ATK Trafik İhtisas Dairesinden alınan 27.12.2016 tarihli kusur raporunda; A. Ö. yönetimindeki plakasız motosiklet ile Eski Burdur yolu istikametinden otogar kavşağı istikametine seyri sırasında geldiği olay mahallinde müftülük binası önünden otogar istikametine geçmekte olan sürücü H.Ö  yönetimindeki traktöre bağlı römorkun sağ ön lastik kısmına sürüklenerek çarpmasıyla trafik kazası meydana geldiği, olayda traktöre bağlı römorku ile sürücünün olay mahalli kavşağa geldiğinden trafiği kontrol etmeden kontrolsüzce kavşağa girerek sağından bölünmüş yolu takiben gelen ve kural gereği ilk geçiş hakkına haiz motosiklete ilk geçiş hakkını vermediği, kavşak içinde önemsizce çarpışması sonucu meydana gelen olayda asli %60 oranında kusurlu olduğu, sürücü A. Ö. idaresindeki motosikletle bölünmüş yoldan girdiği kavşaktan geçiş hakkını haiz ise de yeterince hızını azaltmadığından kurallara aykırı gayri nizami şekilde yakın mesafeden kavşağa tehlikeli biçimde girerek önüne gelen ikazda bulunmadığı traktöre bağlı römorkun sağ ön lastik kısmına sürüklenerek çarpması sonucu meydana gelen kazada tali %40 oranında kusurlu olduğunun bildirildiği;

Davacının olayda Hacettepe’den alınan 28/07/2016 tarihli raporda; SGK “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü kaybı oranı tespit işlemi yönetmeliği” esas alınarak yapılan değerlendirmede, ağır şekilde yaralandığı, dalak rüptürü, batın içinde kanama vd yaralanmaları nedeniyle, vücut genel çalışma gücünün % 14,3 oranında kaybedildiği, geçici olarak iş göremezlik halinde 3 ay süre ile kaldığı, 30 gün süre ile de bakıcıya ihtiyaç olduğu tespitinin yapıldığı;

Aktüer Bilirkişi 03.02.2017 tarihli raporunda; olay tarihinde davacının 14 yaşında olduğu, asgari ücretin baz alındığı, öğrenci olduğu, bir işte çalışmasının söz konusu olmadığından geçici iş görmezlik verilmeyeceği, ancak hesaplanması halinde 22.09.2013- 22.12.2013 tarihleri arası geçici iş görmezlik zararının 2.190,84TL olduğu;18 yaşını tamamladığı devre elde edeceği varsayılan geliri fiili çalışmaya başlamadığından AGİ’siz hesaplanarak 23.12.2013-31.12.2017 tarihleri arası işlemiş devre 49.648,00TL, işleyecek devre ve pasif devre sürekli iş göremezlik zararının 117.246,47TL olduğu, bakıcı gideri tazminatına hak kazanmadığı düşünülmekle beraber aksi kanaatte olunursa 1.021,50TL olacağı;

15.05.2017 tarihli itirazlar üzerine ve kusur indirimi de yapılarak sunduğu ek raporunda da; davacının 70.347,88TL sürekli iş gücü kaybı alacağı, 1.314,50TL geçici iş göremezlik kaybı toplam 71.662,38TL tazminatının ( bakıcı gideri alacağının da 612,90TL ) olduğunun bildirildiği;

Mahkemece geçici ve sürekli işgöremezlik tutarı olan 71.662,38TL’ye hükmedildiği anlaşılmaktadır.

Dairece incelemede eksiklik olduğu kanaatine varılarak incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmiştir.

Belirtilmelidir ki davacının kaza tarihinde 14 yaşında olup gelir getiren bir işte çalıştığının iddia ve ispat edilemediği belirtilmişse de; davacı A.’ın yaşıtlarına göre işlerini yaparken daha fazla efor sarfedeceği, geçici iş göremezlik ödemesi yapılmasında sadece bir işte çalışmanın ölçüt olamayacağı değerlendirilerek geçici iş göremezlik verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Mahkemece ATK Trafik İhtisas Dairesinden alınan kusur raporu da oluşa uygun olup, davalı vekilinin buna yönelik istinaf itirazı yerinde değildir.

Öte yandan bilirkişi raporunda yapılan hesaplamada askerlik yaşı ve bu süreçte çalışmayacağı da gözetilmediğinden bu sürenin hesaplamada dikkate alınması için Dairece yeniden bilirkişiden rapor alınmıştır.30.12.2019 tarihli bilirkişi raporunda 1.314,50TL geçici işgörmezlik, 68.902,25TL sürekli iş görmezlik zararının hesaplandığı anlaşılmakla bu tutarlara hükmetmek gerekmiştir.

Davalının müterafik kusur indirimi yapılması gerektiğine ilişkin istinaf itirazına gelince; kaza tespit tutanağında kask takmadığı, ehliyetinin olmadığı belirtilmiştir. Davacı motosiklet sürücüsü olmakla ehliyetsiz olması zararın artmasına doğrudan bir tesiri olmadığından müterafik kusur indirimi yapılmaması doğrudur. Diğer taraftan davacının hastahane kayıtlarında kaza sonrası batın içerisinde kanama saptanıp ameliyat edildiği belirlenmiştir. Her ne kadar davacı kask takmamışsa da yaralanan bölge dikkate alındığında sonucu ağırlaştırıcı bir etki yaratmadığı anlaşılmıştır. Bu sebeplerle müterafik kusur indirimi yapılmaması doğrudur.


kask takmama kusur kask takmama kusur motorsiklet dava motorsiklet dava motorsiklet kaza dava motorsiklet kaza dava motorsiklet ehkiyetsiz dava motorsiklet ehkiyetsiz dava motorsiklet ankara dava motorsiklet ankara dava motostiklet kaza dava motostiklet kaza dava  motorsiklet ankara avukat motorsiklet ankara avukat trafik kazası avukat trafik kazası avukat

Yazı Kategorileri:
Borçlar Kanunu

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz