Ağu 17, 2021
57 Görüntüleme

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Kaza Yapılan Araçtaki Değer Kaybından Sorumluluğu 7975

Yazan
banner

Zorunlu mali mesuliyet sigortası, karşı araçta meydana gelen gerçek zararı limit dahilinde teminat altına almıştır. Dava konusu trafik kazası sonrasında davacıya ait araçta meydana gelen değer kaybı da gerçek zarar kalemleri arasında bulunmaktadır.


YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2014/7975 K. 2014/7004 T. 5.5.2014

Mahkemece toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre Güneş Sigorta A.Ş. hakkında açılan davanın davalı sigorta şirketinin değer kaybından sorumlu olmadığı gerekçesiyle reddine, davalılar Y. K. ve A. K. D. hakkında açılan davanın kısmen kabulüyle 2.340,00 TL değer kaybı tazminatının 24.2.2012 kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte anılan davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava trafik kazası sebebiyle davacının aracında meydana gelen değer kaybı tazminatının tahsili istemine ilişkindir.

Davalı Güneş Sigorta A.Ş., diğer davalıya ait aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısıdır. Zorunlu mali mesuliyet sigortası, karşı araçta meydana gelen gerçek zararı limit dahilinde teminat altına almıştır.

Dava konusu trafik kazası sonrasında davacıya ait araçta meydana gelen değer kaybı da gerçek zarar kalemleri arasında bulunmaktadır. O halde, davalı Güneş Sigorta AŞ’nin de değer kaybından sorumluluğuna hükmetmek gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.


değer kaybı davası değer kaybı davası değer kaybı avukat değer kaybı avukat trafik kaza avukat trafik kaza avukat trafik kaza ankara avukat trafik kaza ankara avukat  trafik kaza ankara dava trafik kaza ankara dava  trafik dava trafik dava  trafik ankara dava trafik ankara dava  kaza ankara dava kaza ankara dava  kaza dava kaza dava değer kaybı sigorta değer kaybı sigorta

Yazı Kategorileri:
Borçlar Kanunu

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz