Eki 6, 2021
126 Görüntüleme

Patent Avukatı

Yazan
banner

Patent avukatı ekibimiz başta Türk Patent ve Marka Kurumu’nun bulunduğu Ankara’da ve davalarımızın yoğun bir şekilde bulunduğu İstanbul’da ve de Gaziantep, İzmir, Mardin, Sakarya, Zonguldak, Trabzon gibi üretimin olduğu, patent avukatı ihtiyacı duyulan her yerde faaliyet göstermektedir.

Patent hukuku ve genel olarak marka, tasarım, telif haklarını kapsayan fikri mülkiyet hukuku ülkemizde hukuk fakültelerinde müfredata dahil olmadığından ya da dahil olsa bile medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku gibi alanlarda olduğu gibi bu alanda çalışmak isteyenlerin gereken donanıma sahip olmasına yeterli olacak doyurucu bir içerikte olmadığından bu alanda yetkin avukatların çoğun el yordamıyla yapa yapa, tecrübe kazanarak belli bir temelden yoksun bir şekilde patent hukuku alanında uzmanlık kazanmışlardır.

Ancak benim de içinde bulunduğum bir kısım hukukçu ve patent avukatı Queen Mary, King’s College gibi patent hukuku, patent avukatlığı alanında dünyada söz sahibi olan eğitim kurumlarında patent hukukunu tecrübe etme şansı bulmuş ve bu alanda dünyada söz sahibi olan avukatlarla, hakimlerle tanışma fırsatı yakalamıştır.

Patent avukatlığı, buluşlarla ilgili olan ve belli bir sektörel bilgi gerektiren teknik bir alan olduğundan patent avukatları teknik konularda bir mühendisin yardımına ihtiyaç duymaktadırlar. Uygulamamızda patent hukuku konusunda uzman olan mühendislerden yardım alarak patent hukuku ile alakalı davalarda, itirazlarda teknik konularda da tam anlamıyla doyurucu içeriği sağlıyoruz. Patent avukatlığı, patent hukuku, patent tescili konusunda uzman olan mühendislerimiz tarifnamelerin yorumlanması ve özellikle patent tecavüzü, patent ihlali, patent dolaylı ihlali, usul patenti ihlali, patent hükümsüzlüğü gibi durumlarda teknik konuları detaylı bir şekilde ele alıp ekibimizi aydınlatmakta ve bunun sonucunda da patent hukuku ile alakalı dosyalarımıza tam, eksiksiz bilgileri içeren aydınlatıcı metinler sunabilmekteyiz.

Patent avukatlarının böyle bir yardımdan yoksun olması dosyadaki soyut iddialar neticesinde tüm insiyatifin bilirkişi raporu üzerinde toplanmasına neden olmakta ve raporda da isabetli tespitler yapılmaması halinde istenmeyen sonuçlar elde edilmesine neden olmaktadır.

Bu nedenle patent avukatlığı uzmanlar ile patent avukatı arasında yakın bir yardımlaştırmayı gerektirmekte ve patent avukatlarının gerek teknik gerekse sektörel konulara nüfus etmesini zorunlu kılmaktadır.

Ankara merkezli ankara patent avukatlığının önemi ise nerede olursa olsun açılacak davalarda dosyalar ile alakalı bilgi ve belgeler Ankara’daki Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alındığından Türk Patent ve Marka Kurumu’na yakın olan, gerektiğinde Kurum’da aktif takip yapabilecek bir Ankara patent avukatı nerede olursa olsun mahkemelerdeki işleyişi hızlandıracaktır. Birçok zaman açılan davalara Ankara’dan evrakların gelmemesi veya eksik gelmesi sürecin tıkanmasına yol açmaktadır.

Patent tescilinde de aynı şekilde sürecin uzun sürmesi veya tıkanması durumunda ankara patent avukatının sahada yapacağı takip büyük önem arz etmekte, belirsizlikleri, tıkanmaları Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gidermektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde açılan ve Türk Patent ve Marka Kurumu’nun verdiği kararlara karşı açılan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu(YİDK) iptali davalarında da kimi zaman can alıcı önemdeki bir belgenin Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan gelmemesi sürecin tıkanmasına neden olmakta, Ankara patent avukatının etkili takibi eksikliklerin giderilmesinde önemli rol oynamaktadır.

Bu çerçevede ofisimiz; patent ihlali, patent tecavüzü, patent tazminat davaları, patent tescili, patent itirazı, patent ceza davası, patent hükümsüzlüğü, patent iptali gibi patent davaları ve patent hukukun her alanında müvekkillerine eksiksiz hizmet vermektedir.

Patentten doğan hakkı tecavüze uğrayan Patent sahibi; patent tecavüzünün önlenmesini, patent tecavüzünün durdurulmasını, patent tecavüzünün giderilmesini, tecavüzün patent davasının başında önlenmesi için ihtiyati tedbir, zararın tazmini için maddi tazminat manevi tazminat, patentli ürünün tekrar üretilmesini önleyecek araçlara el konulması, patentli ürünü taklit eden ürünlerin imhasını talep edebilir.


patent ankara patent ankara patent avukatı patent avukatı  alan adı patent alan adı patent  patent dava patent dava patent tazminat patent tazminat  patent ceza patent ceza  patent ankara dava patent ankara dava  patent ankara avukat patent ankara avukat  patent itiraz patent itiraz  patent yidk kararı iptali patent yidk kararı iptali  patent ceza müdafii patent ceza müdafii patent sanık vekil patent sanık vekil  patent şikayet patent şikayet patent ceza şikayet patent ceza şikayet  patent tescili patent tescili patent savcılık şikayet patent savcılık şikayet


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz