Eki 14, 2021
40 Görüntüleme

Patent Dava Patent Avukat Patent Vekil

Yazan

Patent davalarında öncesinde patent avukatının detaylı bir çalışma yapması gerekir. Patent avukatının patentin içeriğine göre alanın uzmanıyla birlikte patent ihlali veya patent tecavüzünün içeriğini belirlemesi, davanın açılacağı mahkemenin iyi tespit edilmesi, patent ihlaline veya patent tecavüzüne ilişkin ürün örneğinin mümkünse faturalı satın alınması, patent davasının kazanılma olasılığı da dikkatle değerlendirilerek patent ihlali veya patent tecavüzünün davanın başında durdurulması için ihtiyati tedbir talebinde bulunulması gibi detaylı bir çalışmanın yapılmış olması davanın kazanılma olasılığını oldukça arttıran bir hususu olduğu açıktır.

banner

Patent davalarında öncesinde patent avukatının detaylı bir çalışma yapması gerekir. Patent avukatının patentin içeriğine göre alanın uzmanıyla birlikte patent ihlali veya patent tecavüzünün içeriğini belirlemesi, davanın açılacağı mahkemenin iyi tespit edilmesi, patent ihlaline veya patent tecavüzüne ilişkin ürün örneğinin mümkünse faturalı satın alınması, patent davasının kazanılma olasılığı da dikkatle değerlendirilerek patent ihlali veya patent tecavüzünün davanın başında durdurulması için ihtiyati tedbir talebinde bulunulması gibi detaylı bir çalışmanın yapılmış olması davanın kazanılma olasılığını oldukça arttıran bir hususu olduğu açıktır.


Emek ve maliyet olarak yüksek maliyetli yıllarca süren bir çalışmanın sonucu olan buluşlar ve patentler ülkelerin gelişmesinde, şirketlerin küresel pazarda söz sahibi olabilmelerinde büyük etkiye sahiptir. Bir patentin ekonomik olarak değerli olması bu buluşun öncelikle kapsamına yani getirdiği yeniliğe ikinci olarak da patent sahibinin patentini ektili bir şekilde korumasına bağlıdır.

Örnek olarak Pfiser/BioNtech’in geliştirdiği Covid aşısı bir yıllık sürede büyük bir yatırım, emek ve sermayenin sonucunda geliştirilmiş ve Dünyayı bir yıl boyunca kapatan Covid-19 salgınıyla mücadelede büyük katkı sağlamıştır. Bu aşının sahip olduğu patentin getirdiği çözüm insanlığın büyük bir ihtiyacını gidermektedir. Aşıya talep vardır ancak bu buluşun bu patentin değerini koruması aynı zamanda tekliğini korumasına da bağlıdır. Yoksa bir sürü jenerik ilaç piyasaya çıkar ve Phizer/BioNtech aşısı tekliğini kaybeder, değeri çok düşer. Böyle bir durum yapılan yatırımın karşılığını almayı önleyeceği gibi sonraki buluşlar, patentler açısından da gereken yatırımı yapma konusunda tereddüt doğuracaktır..

Dolayısıyla etkili bir patent sistemi ile patent sahiplerinin ellerindeki hakları etkili bir şekilde kullanması hem buluş sahiplerinin sonra yeni buluşlar yapmak için çaba sarf etmesi ile yatırımcıların gereken sermayeyi koyması açısından büyük önem arz etmektedir.

“Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri sürebileceği talepler” başlığını taşıyan madde temel olarak şöyledir;
MADDE 149- (1) Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, mahkemeden
aşağıdaki taleplerde bulunabilir:
a) Fiilin tecavüz olup olmadığının tespitini.
b) Muhtemel tecavüzün önlenmesini.
c) Tecavüz fiillerinin durdurulmasını.
ç) Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazminini,

talep edebilir.

 1. Patent hakkına tecavüzün unsurlarını şöyle sıralayabiliriz:
 2. Patent almış bir buluş olmalı,
 3.  Buluş, sahibinin izni olmadan yani yetkisiz kullanılmalı,
 4. Patent konusu buluşun yetkisiz olarak kullanımı, patentin verildiği ülke
  sınırları içinde gerçekleşmiş olmalı,
 5. Yetkisiz olarak kullanım, patentin koruma süresi içinde gerçekleşmiş olmalı,
  Buluş, SMK 141. maddede sayılan tecavüz fiillerinden herhangi birisinin
  gerçekleştirilmesi suretiyle kullanılmış olmalıdır.

Böyle bir durumda patent hakkı sahibi patent ihlalini veya patent tecavüzünü ciddiye almalı patent tecavüzü veya patent ihlali küçük çaplı bile olsa patent davası açmakta tereddüt etmemelidir. Lakin küçük bir ihlalde patent davasının hemen açılmaması sonraki patent ihlali ihtimallerini güçlendireceği gibi patent ihlali veya patent tecavüzüne uzun süre sessiz kalınması patent ihlali yapanın kazanılmış bir hakka da sahip olmasına neden olacaktır.

Patent davalarında öncesinde patent avukatının detaylı bir çalışma yapması gerekir. Patent avukatının patentin içeriğine göre alanın uzmanıyla birlikte patent ihlali veya patent tecavüzünün içeriğini belirlemesi, davanın açılacağı mahkemenin iyi tespit edilmesi, patent ihlaline veya patent tecavüzüne ilişkin ürün örneğinin mümkünse faturalı satın alınması, patent davasının kazanılma olasılığı da dikkatle değerlendirilerek patent ihlali veya patent tecavüzünün davanın başında durdurulması için ihtiyati tedbir talebinde bulunulması gibi detaylı bir çalışmanın yapılmış olması davanın kazanılma olasılığını oldukça arttıran bir hususu olduğu açıktır.

Usul Patenti İhlali, İspat Yükü

Patent ve İstemler

4.pdf (ankarabarosu.org.tr)


patent dava patent dava patent avukat patent avukat patent dava ankara patent dava ankara patent davası ankara patent davası ankara  patent avukatı ankara patent avukatı ankara  patent tazminat ankara patent tazminat ankara patent davalı ankara patent davalı ankara patent davacı ankara patent davacı ankara  patent davacı patent davacı patent şikayet patent şikayet  patent şikayet ankara patent şikayet ankara  patent ceza avukat patent ceza avukat patent ceza dava patent ceza dava  patent savcılık patent savcılık  patent savcılık ankara patent savcılık ankara  patent tazminat patent tazminat patent tazminat davası patent tazminat davası patent vekili patent vekili ankara patent hakim patent hakim ankara

Yazı Kategorileri:
Patent

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz