Şub 16, 2022
88 Görüntüleme

Maç Yorumları Telif Hakkı 381

Yazan
banner

Haber, köşe yazısı gibi sahibinin hususiyetini taşımayan nitelikteki yazılar eser olarak Fikir ve Sanat Eserleri kapsamında korunmazsa da haksız rekabetin ileri sürüldüğü durumlarda haksız rekabetin varlığı irdelenmelidir.


YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2017/381 K. 2018/5990  ,T. 3.10.2018

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davaya konu yayının “spor.gazetevatan.com/haber/dilmen-maci-yorumladi/577321/5” adresli sitede “…” başlıklı haber olduğu, davacılardan …’in televizyon kanalında maç yorumlarken gösteren fotoğrafın ve …’da yaptığı yorumların kaynak ve iktibas imlası kullanarak adının da açıkça anılarak verilmesinden ibaret olduğu, FSEK’de fikir ve sanat eserleri olarak kabul edilebilecek fikri ürün için aranılan unsurları taşımadığı, … kanalının Galatasaray-Karabük maçı için yaptığı yorumların maçtaki oyunla ilgili mevcut olan bilgilerin yorumcunun sporcu olması sebebiyle bakış açısını da yansıtır şekilde televizyon izleyicisine iletmesi olduğu, yorumcunun soyut bir durum karşısında kendi fikir ve düşüncelerini oluşturup izleyiciye yansıtmasının söz konusu olmadığı, FSEK 1:B maddesinde belirtilen hususiyetini taşıma unsurunun bu yorumda söz konusu olmadığı dolayısıyla eser niteliğinde olmadığı, FSEK 36. maddesine göre de günlük havadisler ve haberlerin serbestçe iktibas olunabileceği, yorum eser niteliğinde olsa dahi FSEK 37. maddesinde belirtilen istisna dahilinde kaldığı, bu sebeple bilirkişilerin yaptıkları günlük havadisler ve haberlerin yorumu, dolayısıyla televizyon kanalındaki spor yorumunun eser niteliğinde olmadığı yolundaki görüşüne itibar edildiği, yine mütalalarda belirtilen bu yorum eser niteliğinde olsa dahi, davalı tarafın “spor.gazetevatan.-maci-yorumladi/577321/5” adresli sitede yorumunun aynen alınarak yorumcunun adı, resmi dahi konulmak suretiyle siteye yerleştirilmiş olması günlük haber ve havadislerin aktarımı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Mahkemece, davacı yorumcunun beyanlarını içerir köşe yazısının eser niteliğinde olmadığına yönelik tespitler yerinde ise de, bir yazının eser niteliğinde olmadığı tespit edildiği halde, söz konusu yazının izinsiz olarak çoğaltılması eyleminin, eserden doğan hakların istisnaları arasında sayılan FSEK 36 ve 37. Maddeleri kapsamında görülmesi doğru olmamıştır.

Öte yandan, 5846 Sayılı FSEK’de sadece FSEK 1/B anlamında “sahibinin hususiyetini yansıtan” eserlerin korunması söz konusu olmayıp, haksız rekabet koruması da bulunmaktadır. Bu meyanda, davacı tarafça eylemin haksız rekabet niteliğinde olduğu da ileri sürüldüğüne göre, mahkemece yayın hakkının sözleşmeyle davacı tarafa devredilmiş olduğu, diğer davacı spor yorumcusu …’in günlük spor olaylarına dair olarak yaptığı yorumların yer aldığı TV kanalındaki açıklamalarının davalı gazetenin internet sayfasında resim ve yorumlarıyla birlikte ticari maksatla yer almasının 5846 Sayılı FSEK 84. ve 6102 Sayılı … 54 vd. maddeleri kapsamında haksız rekabete yol açıp açmadığının kararda tartışılmaması doğru görülmemiş ve kararın bu sebeple davacılar lehine bozulması gerekmiştir.


telif ankara dava telif ankara avukat telif hakları avukatı telif hakları davası telif ankara avukat telif ankara dava telif hakalrı eser dava telif tazminat telif hakları davası


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz