May 1, 2022
3154 Görüntüleme

Doktorların Eş Durumu Mazeretleri

Yazan
banner

Danıştay 5. ve 16. Daireleri ortak bir kararla eş durumu mazereti kabul edilmeyen doktorun mazeretinin kabul edilmemesi işleminin yürütmesini durdurdu. Yine Danıştay 16. Dairesi  bir başka olayda stratejik personel adı altında, hekimlerin eş durumu atamalarını sınırlayan yönetmelik hükmünü iptal etti.

Daha önce de “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nin “Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği” başlıklı 20. maddesinin 7. fıkrasında yer alan “Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile beşinci fıkrası uygulanmaz.” düzenlemesinin yürütmesinin durdurulması kararı Danıştay tarafından verilmişti.

Danıştay’ın stratejik personele ilişkin uygulamalarında önemli bir değişiklik olmamakla birlikte verilen bu kararlar Danıştay’ın doktorların eş durumu mazeretine ilişkin yaklaşımında bir yumuşamaya gittiğini göstermektedir. Lakin sağlık hizmetlerinin ülke çapında düzenli bir şekilde yürütülmesi ile aile birliğinin sağlanması hususunda bir denge kurulması gerekiyor. Bu nedenle doktorlara ilişkin normal atamalara ve stratejik personel atamalarına objektif bir ölçü getirmek gerekiyor.

Diğer bir değişle Danıştay karalarında doktorların mecburi hizmet atamalarına ilişkin stratejik personel uygulaması hiçbir şekilde yapılamaz demiyor. Doktorların mecburi hizmet atamalarında eş durumu stratejik personel olmaları nedeniyle reddedilebilirse de bunun belli bir hizmet süresine bağlı olabileceğini veya zorunlu hizmet süresiyle sınırlandırlabileceğini belirtiyor. Özetle Yargıtay’a göre her durumda doktorların eş durumu mazeretinin her durumda stratejik personel olmaları nedeniyle reddedilmesini Anayasamıza aykırı buluyor.

Bu nedenle Sağlık Bakanlığı stratejik personele ilişkin yönetmeliğini Danıştay’ın belirlediği çerçevede yenileyerek bu konuda yeni bir uygulama geliştirmesi gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığının hızla stratejik personel uygulamasını Danıştay’ın belirlediği çerçevede revize ederek yeniden yürürlüğe koyacağını tahmin etmek güç değil. Zaten gelen haberler de bu konuda bir çalışma yapıldığı yönünde.

Yeni düzenleme yapılıncaya kadar stratejik personel kuralı uygulanmayacağı için  yeni düzenleme yapılana kadar  ara dönemde doktorların eş durumu mazeretleri ile birlikte Sağlık Bakanlığı’ndan atama talebinde bulunmalarının önemli bir avantaj sağlayacağı açıktır. Lakin Sağlık Bakanlığı’nın getireceği yeni düzenlemede eş durumu ile alakalı sınırlayıcı hükümler olacağı kesindir.


Doktor, Stratejik Personel, Eş Durumu

Eş Durumu, Hizmet Puan Durumu

Eş Durumu, Bakanlık Personeli Olan ve Olmayan Ayrımı

Sözleşmeli Öğretmen, Eş Durumu

Stratejik Personel;Doktorlar, Diş Hekimleri Eş Durumu


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz