May 17, 2022
30 Görüntüleme

WIPO Alan Adı KOCHOLDING Kararı

Yazan
banner

Menfi bir durumu ispatlamak, Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaate sahip olmadığını ilk bakışta (prima facie) gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.


WIPO Arbitration and Mediation Center
İDARİ HAKEM KARARI
Koç Holding Anonim Şirketi v. George Byars
Dava No. D2021-3793

İhtilaflı alan adı <kocholdings.com> NameCheap, Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

Politika’daki gereklerin yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, menfi bir durumu ispatlamak, Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaate sahip olmadığını ilk bakışta (prima facie) gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığının, Şikayet Eden tarafından yeterince ispatlandığı kanaatine varmıştır. Özellikle, İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’e KOÇ markasının kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olduğunu yeterince ispatladığı düşüncesindedir.

Şikayet’e cevap vermeyen Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu ortaya koyamamıştır. İdari Hakem, dosyadaki diğer bilgi ve belgeleri de dikkate alarak, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin olmadığı görüşüne varmıştır.

Bu değerlendirme ışığında, özellikle de ihtilaflı alan adının kullanım şekli gözetilerek, İdari Hakem ihtilaflı alan adının Şikayet Eden ile zımni bağ olduğunu gösterir biçimde bir risk taşıdığını da düşünmektedir (WIPO Overview 3.0, bölüm 2.5.1).

Böylece, İdari Hakem, Politika madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartların yerine getirilmiş olduğu sonucuna varmış ve Politika’nın ikinci şartı bağlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını tescil ettirdiğinde, KOÇ markasının varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği ve ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in KOÇ markasıyla iltibas yaratabileceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir. İdari Hakem, bu durumun, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescili sırasındaki kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Ayrıca, tarafların arasında bir ilişkinin bulunmamasına rağmen, ihtilaflı alan adının üçüncü şahıslara yanıltıcı eposta göndererek kullanılması ve bu epostalarda Şikayet Eden’in yönetim kurulu üyesi gibi davranılması (Şikayet’e Ek 6), İdari Hakem’in kanaatine göre; kasten kullanıcılarda iltibas yaratıp, KOÇ markasının tanınmışlığından haksız kazanç elde etmek amacıyla kötü niyetli kullanımının bir göstergesidir.

İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin diğer tüm iddia ve hususları da değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, İdari Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında da, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.


WIPO Alan Adı Tahkimine Karşı Davada Hukuki Dayanak Ne Olabilir?

WIPO Alan Adı Kararı Tescilsiz De Olsa Kişi İsimleri Korunabilir

Distiribütörün Alan Adını İzinsiz Tescil Ettirmesi WIPO Kararı

WIPO &#8220;MORCATI&#8221; ALAN ADI TAHKİM KARARI


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz