Çalışma Alanlarımız

Marka Hukuku

 • Türk Patent Enstitüsü’nin Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu(YİDK) kararlarına karşı iptal davaları,
 • Marka hükümsüzlüğü,
 • Marka tecavüzü,
 • Markanın kullanılmaması nedeniyle iptali davaları,
 • Marka ihlali nedeniyle maddi veya manevi tazminat davaları,
 • Markanın tanınmışlığının tespiti davası,
 • Markanın internette kullanımının önlenmesi davası,

Patent/Faydalı Model Hukuku

 • Patent ve faydalı model tecavüzü davası,
 • Patent/ ve faydalı modeller hakkında verilmiş Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından reddi üzerine karar iptali davası,
 • Patent hakkının gaspı sebebiyle açılan davalar,
 • Patent ve faydalı model tecavüzü nedeniyle tazminat davaları,
 • Patent ve faydalı model hükümsüzlük davaları,

TASARIM HUKUKU

 • Tasarımlar için verilmiş Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararlarının iptali davaları,
 • Tasarım hükümsüzlüğü davaları,
 • Tasarım tecavüzü davaları,
 • Haksız Rekabet Hukuku
 • Haksız rekabetin tespiti ve meni davası
 • Haksız rekabet nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın tazmini davası

Bilişim Hukuku

 • WIPO Alana adı tahkimleri
 • İnternetteki web sitelerinde, arama motorlarında, sosyal medyada marka ihlali, haksız rekabet, telif hakkı ihlali davaları,
 • Sosyal medya aracılığıyla yapılan marka ihlallerinde facebook, instagram gibi sosyal medya yöneticileriyle temasa geçerek ihlal yaratan içeriğin önlenmesi
 • Reklam Hukuku
 • Karşılaştırmalı reklamlar
 • Aldatıcı reklamlar
 • Reklam Kurulu Başkanlığı’na şikayetler
 • Telif Hakları Hukuku
 • Telif hakkı tecavüzünün tespiti ve meni davası
 • İnternette ihlaller nedeniyle telif hakkı ihlali davası
 • İntihal davaları
 • Mimari eserlerde mimardan izin almadan eserde değişiklik yapılmasına ilişkin davalar
 • Telif hakkına konu resim, kitap, makale gibi eserlerin internette izinsiz şekilde kullanılmasına karşı açılan davalar
 • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
 • Kişisel veri envanterinin çıkarılması ve veri akış şemalarının belirlenmesi,
 • Risklerin belirlenip analiz edilmesi,
 • Süreç bazlı uyum analizi yaparak eksikliklerin belirlenmesi ve Avrupa mevzuatı çerçevesinde öneriler geliştirilmesi,
 • Mevzuat ile uyumun sağlanması için gerekli hukuki belgelerin hazırlanması (açık rıza metinleri, aydınlatma beyanları, kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikası, kişisel veri saklama ve imha politikası vb.),
 • Denetim hizmetleri sunulması ve uyumun şirket içinde devamlılığının kontrol edilmesi,
 • Projenin tamamlanmasının ardından veri mahremiyeti ve ilgili diğer mevzuat ile ilgili düzenli danışmanlık sağlanması.

Sınai Haklar Ceza Hukuku

 • Marka taklidi şikayet işlemleri
 • Tasarım taklidi şikayet işlemeleri
 • Marka taklidi nedeniyle yapılan şikayete savunma
 • Tasarım taklidi nedeniyle yapılan şikayete savunma
 • Marka taklidi nedeniyle yapılan şikayet üzerine arama el koyma işlemi
 • Marka ceza davaları
 • Tasarım taklidi davaları
 • Patent ve faydalı model suçlarına karşı şikayet
 • Patent ve faydalı model davalarında sanık ve davacı vekilliği

Tüketici Hukuku

 • Mal veya hizmetin ayıplı olması halinde ücretin iadesi, malın ücretsiz tamiri veya başka bir malla değiştirilmesi taleplerinin Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri nezdinde takibi
 • Tüketici kredisi sözleşmeleri kapsamında alınan yapılandırma ücretlerinin iadesi, erken ödeme indirimi
 • Kredi kartı işlem ücretlerinin takibi
 • Ayıplı mal neticesinde tüketicinin uğradığı zararlar kapsamında tazminat talebi
 • Tüketici hakem heyeti ve Tüketici Mahkemelerine başvuru ve işlemlerin takibi
 • Mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin ihtilafların takibi
 • Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar
 • Taksitle satış sözleşmeleri, cayma hakkının kullanılması
 • Konut finansmanı ve ön ödemeli konut satış sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar
 • Devre tatil ve paket tur ve abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar
 • Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar
 • Ticari reklam ilkeleri ve haksız ticari uygulamalar karşısında Reklam Kurulu‘na başvuruların yapılması

TAŞIMACILIK HUKUKU

 • Uluslararası taşımacılık sektöründe sürücülerin açmış olduğu tazminat davaları,
 • CMR kaynaklı hukuki ihtilafların çözümü,
 • Taşımacılık esnasında malların hasarlanması ve kazalar nedeni ile ortaya çıkacak hukuki ihtilafların çözümü,
 • Taşıma senetlerinden kaynaklanan hukuki ihtilafların çözümü,Uluslararası taşımacılık
 • ve lojistikle ilgili hukuki sorunların çözümü,
 • Taşımacılık alanında kullanılan sözleşmelerin imzalanması.

Trafik Kazası ve Sigorta Davaları

 • Trafik kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat,
 • Haksız fiil sebebiyle uğranılan maddi ve manevi tazminat,
 • Her türlü sigorta rücu davaları,
 • Destekten yoksun kalma tazminatı,
 • Beden bütünlüğünün ihlali sebebiyle tazminat davaları.

SAĞLIK HUKUKU

 • Sağlık hukuku ve malpraktis davaları ile ilgili eğitim verilmesi
 • Hasta ile doktor ve hastane arasındaki görüşmelerin takibi
 • Malpraktis nedeniyle Arabuluculuğa başvurulması
 • Yanlış tedavi nedeniyle tazminat davası açılması
 • Hatalı tıbbi müdahale/ malpraktis nedeniyle ceza davası açılması

İdare ve Vergi Hukuku

 • Her türlü kamu çalışanı memur, sözleşmeli ve geçici personele verilen disiplin cezalarına ilişkin davalar,
 • İdarenin her türlü haksız işlem ve eylemine karşı yürütmeyi durdurma istemi
 • Tam yargı ve iptal davaları
 • Vergi ziyaı, vergi kaçakçılığı gibi her türlü vergi davaları
 • Haksız tayinlerin iptali için davalar

Anayasa Yargısı Ve İnsan Hakları Hukuku

 • Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak bireysel başvurular,
 • İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılacak her türlü başvurular.

Eşya, Kira ve Gayrimenkul Hukuku

 • Tapu iptali ve tescili davaları,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kaynaklı davalar,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayanan tescil davaları,
 • İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi,
 • Avukat denetiminde ipotek ve rehin tesisi,
 • Kamulaştırma ve ecrimisil davaları,
 • İzale-i şuyu, şufa, intifa ve irtifak davaları,
 • Kira, tahliye ve kira sözleşmelerinden doğan her türlü davalar.