Tasarımlar

Tasarım ürünün tümü ya da bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, renk malzeme ve yüzey dokusundan kaynaklanan görünümüdür(SMK m. 55). Tasarımlar tamamen ürünün dış görünüşüyle ilgilidir. Tasarım ancak yeni ve ayırt ediciyse tescil edilebilir. Tasarımlardaki yenilik ve ayırt edicilik küresel anlamda aranır. Yani haberiniz olmasa bile dünyanın herhangi bir yerinde tasarımızın aynısı veya benzeri tescilli veya tescilsiz olarak varsa bunun kanıtlanması durumunda tasarımızın ya tescil edilmez ya da tescil edilmişse hükümsüz kılınabilir. Tescilli tasarımın korunma süresi beş yıldır bu süreler beşer yıllık dönemler halinde yirmi beş yıla kadar uzatılabilir.

Tasarımlarla ilgili uygulamada yaşanan en büyük sıkıntı çok önceden beri tescilli tasarımın tescil ettirilip daha sonra rakiplere karşı haksız bir üstünlük sağlamak amacıyla kullanılmasıdır. Özellikle taşrada bilgi ve bilirkişi eksikliği nedeniyle haksız şekilde tescilli tasarımlar rakipleri yıldırma ve ticaretine engel olmak amacıyla kullanılmaktadır. Her ne kadar hükümsüzlük davaları açılarak yolsuz tescil edilmiş tasarımlar terkin edilebilse de bu prosedür önemli ölçüde zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.

Müvekkillerimize tasarım tescili ve tasarım başvurularına itiraz süreçleri gibi Türk Patent’teki tüm tasarım prosedürlerinde destek sağlıyoruz. Bunun yanında tasarıma dayalı olarak müvekkillerimizin açtığı veya müvekkillerimize tasarıma dayanarak açılan hükümsüzlük, tasarım ihlali veya tecavüzü, tasarımın haksız kullanımı nedeniyle tazminat davalarında, tasarıma dayanarak başlatılan savcılık soruşturması ve ceza davalarında müvekkillerimizi temsil ediyoruz.