+90 551 942 20 34

Makaleler

Tescilli Marka-Tescilsiz Marka Ayrımı

Ekim 17, 2019 0 Comment

Bir markayı ilk kez belli bir yoğunlukta kullanan kişinin markayı tescil ettirme zorunluluğu bulunmamaktadır. Marka sahibinin markasını tescil ettirmesi durumunda daha güçlü bir koruma sağlayan ve Fikri Sınai Haklar mahkemelerinin görevine giren Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında ...

KHK ile Kapatılan Şirket, Kapatılmayıp TMSF’ye Devredilen Şirket

Mayıs 23, 2019 0 Comment

KARAR DÜZELTME • KHK İLE KAPATMALAR ÖZET: Davalı şirketlerin KHK ile kapatılan kurum, kuruluş veya tüzel kişilerden olmadığı, Tasarruf Mevduat Fonu’na (TMSF) devrinin yapıldığı ve tüzel kişiliklerinin devam ettiği, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Dava ve Takip ...

Tüketici Hakem Heyetinin Aldığı Kararlar Kesindir

Mayıs 23, 2019 0 Comment

Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği kararın kesin olduğu” gösterilmiştir. Buna göre; somut olayda, davanın değeri itibari ile Tüketici Hakem Heyeti’nin aldığı karara karşı yapılan itiraz üzerine Tüketici Mahkemesince verilen hüküm ...

Avukatın Masrafları İşin başında Aldığı Karine Olarak Kabul Edilir

Mayıs 22, 2019 0 Comment

Avukatlık Kanununun 173/2. maddesinde, “Avukata tevdi edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra sonucunun alınması için gerekli bütün vergi, resim, harç ve giderler, iş sahibinin sorumluluğu altında olup, avukat tarafından ilk istekle avukata veya gerektiği yere ödenir. Bu ...

Ingenicoturkiye.com Kararı Marka Sahibiyle İlgisi Olmadığı Açıklaması

Mart 21, 2019 0 Comment

Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını ticari amaçla kullanmasına rağmen, söz konusu ihtilaflı alan adlarına bağlı olan Internet sitesinde, Şikayet Eden’le ilişkisi bulunmadığını açıklamaması nedeniyle; ihtilaflı alan adlarının, iyi niyetli hizmet sunumu için kullanılmadığı kanaatine varmıştır. Ingenico Group ...