+90 551 942 20 34

  • img3
  • img2
  • img1

HOŞGELDİNİZ

Hukuk pratiğimiz; fikri mülkiyet, internet, bilişim, ticaret ve haksız rekabet hukuku alanlarında yoğunlaşmış olup meslek etiğinden ödün vermeden hukuki normlara bilimsel yorumlar getirmek temel ilkemizdir.

Son Eklenenler

Yargıtay 11. HD 2009/13331-2011/5967 sayılı kararında; davacı tescil başvurusunda onkoloji ilaçları konusunda kendisini sınırlandırmıştır. Davalının markası ise 5, 16, 35. sınıftaki emtia ...- Reçeteli İlaçlarda İlaçların Reçeteli Yazılır ve Dikkati Yüksek Müşteriye Hitap Eder
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2017/3635 Karar Numarası: 2019/742 Karar Tarihi: 04.02.2019   Taraflar arasında görülen davada ... 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 20/.../2016 ...- YİDK Kararı İptali Davalarında Taraflar
ARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2017/4653 K. 2017/8410 T. 18.12.2017 DAVA : Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 05/10/2009 gününde verilen dilekçeyle haksız eylem sebebiyle maddi ...- Malpraktis, Doktor Hatasında Husumet