Ağu 15, 2011
4063 Görüntüleme

Web Sitelerinin Eser Niteliği

Yazan
banner

Web sayfalarının meydana getirilmesi bir fikri emek ürünüdür Web sayfası tasarımı; önce sayfanın işlevselliğine ve kolaylığına yönelik olarak geliştirilen daha sonra buna uygun olarak grafik tasarımın hazırlandığı, yaratıcı bir süreci kapsar. Bu nedenle fikri emek ürünü olan web sayfaları onu hazırlayan kişinin hususiyetini ve şekle ilişkin şartları karşıladığı takdirde eser sayılabilecektir.

Web sitelerindeki grafik, metin, ses, resim, müzik gibi unsurların her biri kanuni koşulları karşıladığı takdirde eser kabul edilebilecek fikri ürünlerdir. Dolayısıyla web sayfasında yer alan eserler hem münferit olarak hem de bütünün parçaları olarak koruma altına alınmıştır.

FSEK m. 13/2’de belirtildiği üzere eserlerin sanal ortamda kullanıcılara sunulması onların koruma kapsamında herhangi bir değişikliğe uğratılmalarına sebep teşkil etmez.

Web sitesi bir veri tabanına bağlanmışsa bu veri tabanı hukukumuzda işlenme ve derleme eser olarak korunabilir.

FSEK m. 8/1’e göre internet sayfasının sahibi de onu yaratan kişilerdir. Eğer internet sayfası site sahibi olan gerçek veya tüzel kişi tarafından işçisi veya hizmetlisine yaptırılmışsa aksi sözleşme ile düzenlenmemişse veya işin mahiyetinden anlaşılmıyorsa siteyi hazırlayan kişiler eser sahibi kabul edilmekle birlikte eserden kaynaklanan mali haklar işverene ait olacaktır.


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz