Eyl 6, 2017
1232 Görüntüleme

Sınai Mülkiyet Kanunu Kararnameleri Ortadan Kaldırıp Tek Bir Kitapta Toplamıştır

Yazan
banner

Sınai haklar, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar aşağıdaki mevzuatlar gereğince koruma altındaydı:

• 551 sayılı Patentlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

• 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

• 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname • 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

• 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun • 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Hakkın Korunması Hakkında Kanun,

Sınai haklara ilişkin kanun hükmünde kararnamelerin birleştirilerek, tek bir kanun altında toplanması amaçlanmıştır. Nihayetinde, 551, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu altında toplanmış olup, kanun 10 Ocak 2017 tarihli 29944 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun Hükmünde Kararnamelerle düzenlenen hükümler ve hukuksal kurumlar; yeni düzenleme ile tekrara yol açmamak suretiyle,sistematik bir şekilde bir kanun çatısı altında toplanmıştır.

Kanunun beşinci kitapta ele aldığı “Ortak ve Diğer Hükümler”, marka, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı, tasarım ve patentlerle ilgili ortak hükümleri içermektedir. Eski Kanun Hükmünde Kararnamelerde, her bir sınai hak için geçerli olan ortak hükümlerin tekrar edilmesi yönteminden vazgeçilmiş, gereksiz tekrar yerine, bunlar için geçerli olan müşterek hükümlere yer verilmiştir. Yeni Kanunun 191. maddesi ile eski 551, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır. Geçiş dönemi için kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yürürlüğü devam edecek olan hükümler, kanunun geçici 1. maddesinde hükme bağlanmıştır.


İletişim Kurun


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz