Mar 19, 2024
84 Görüntüleme

Sınai Mülkiyet Kanunu(SMK) Madde 162: Kararların Uygulanması

Yazan
banner

Kararların Uygulanması
MADDE 162

Kurul kararlarının iptali veya hükümsüzlük istemli davalarda verilen kararlar kesinleşmedikçe icra edilemez. Bu hüküm, ilamın ferileri hakkında da uygulanır.


Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 162: Kararların Uygulanması

Giriş

Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) 162. Maddesi, Kurul tarafından verilen kararların uygulanmasına ilişkin önemli bir düzenleme içerir. Bu madde, iptal veya hükümsüzlük davalarında verilen kararların kesinleşmeden icra edilemeyeceğini hükme bağlamaktadır. Bu makalede, SMK 162. Maddesini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Madde 162’nin Kapsamı

SMK 162. Maddesi, Kurul tarafından verilen tüm kararları kapsamaktadır. Bu kapsamda;

  • Marka tescil başvurularına ilişkin kararlar
  • Patent tescil başvurularına ilişkin kararlar
  • Faydalı model tescil başvurularına ilişkin kararlar
  • Tasarım tescil başvurularına ilişkin kararlar
  • Coğrafi işaret tescil başvurularına ilişkin kararlar

gibi tüm Kurul kararları bu madde kapsamında değerlendirilmektedir.

Madde 162’nin Gerekçesi

SMK 162. Maddesinin temel gerekçesi, iptal veya hükümsüzlük davalarında nihai bir karar verilene kadar hukuki belirsizliklerin önlenmesidir. Nitekim, Kurul tarafından verilen bir kararın iptal veya hükümsüzlük davasına konu olması halinde, bu kararın kesinleşmeden icraya konulması, geri dönülemez sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, madde ile iptal veya hükümsüzlük davalarında kesin karar verilene kadar icra işleminin durdurulması öngörülmüştür.

Madde 162’nin Uygulaması

SMK 162. Maddesi uyarınca, iptal veya hükümsüzlük davasına konu olan Kurul kararının icrası için, davanın kesin olarak sonuçlanması beklenmelidir. Kesin karar, davaya bakan mahkemenin nihai kararının tebliğ edilmesi ile gerçekleşir. Nihai karar ile Kurul kararı iptal veya hükümsüz kılınmışsa, icra işlemi yapılamaz.

Madde 162’nin İstisnaları

SMK 162. Maddesi mutlak bir kural olmayıp, bazı istisnalara da yer vermektedir. Bu istisnalar şunlardır:

  • Tasarruf tedbirleri: İptal veya hükümsüzlük davası devam ederken, mahkeme tarafından tescil sahibinin haklarını korumak amacıyla tasarruf tedbirleri alınabilir.
  • Tazminat: İptal veya hükümsüzlük davasında tazminata hükmedilmesi halinde, tazminat kararı kesinleşmeden de icra edilebilir.

Sonuç

SMK 162. Maddesi, Kurul kararlarının uygulanmasına ilişkin önemli bir düzenleme içermektedir. Bu madde ile iptal veya hükümsüzlük davalarında nihai bir karar verilene kadar hukuki belirsizliklerin önlenmesi amaçlanmaktadır. Madde kapsamında yer alan istisnalar da göz önünde bulundurularak, Kurul kararlarının icrası konusunda gerekli özen gösterilmelidir.


SMK m. 20 Karara İtiraz

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1173378


İletişim Kurun


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yoruma Kapalı