Kas 7, 2019
53 Görüntüleme

Marka Başvurusunun Bölünmesi

Yazan
banner

Tescilli bir markanın bölünmesi mümkün değildir. Ancak SMK m. 11/5’e göre marka başvurusu marka sahibinin talebi üzerine tescili kapsamındaki  mal ve hizmetler için iki ya da daha fazla başvuruya bölünebilir.

Bölünmüş her başvuruya Türk Patent tarafından ayrı bir başvuru numarası verilir. Yeni başvuru numarası alan bölünmüş başvurular ilk başvurudan ve ilk başvurunun bölünmesi yoluyla oluşturulmuş diğer başvurulardan bağımsız olup her bir bölünmüş başvuru ayrı işlem görmeye devam eder. Bölünmüş başvurular ilk başvurunun başvuru tarihi ve varsa rüçhan hakkını korur. Bölünmüş başvurular tekrar birleştirilemez.

SMK’nın uygulanmasına dair yönetmeliğin 17/5. maddesinde Kurum’a geniş yetki verilerek aşağıdaki durumlarda bölünme talebinin kabul edilemeyeceği öngörülmüştür;

a) Bölünmesi talep edilen başvurunun, yayıma itiraza konu olması halinde itiraza konu olan mal veya hizmetlerin bölünme nedeni ile farklı başvurularda yer alması.

b) Bölünmesi talep edilen başvurunun, Kurumun ret kararına konu olması halinde itiraza konu olan mal veya hizmetlerin bölünme nedeni ile farklı başvurularda yer alması.

c) Bölünme talebinin reddini gerekli kılan haklı sebeplerin varlığı.

Ankara avukatı olunması nedeniyle Türk Patent’in kararlarına karşı davalar, marka hükümsüzlüğü davaları, patent davaları, tasarım davaları, Türk Patent’in Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na(YİDK) karşı davaların yanında marka vekili olunması itibarıyla Türk Patent Markalar Dairesi kararlarına karşı itirazlar, haksız rekabet davaları, alan adı davaları ve tahkimleri ağırlıklı olarak çalışma alanlarımızdır.

Anahtar Kelimeler: marka hukuku marka hukuku, yidk kararının iptali, türk patent dava, türk patent dava, yidk dava yidk dava, Marka Hukuku Marka Hukuku, marka dava marka dava, marka avukat marka avukat, marka ankara avukat marka ankara avukat, marka ihlali marka ihlali, marka ceza marka ceza, marka hükümsüzlüğü marka hükümsüzlüğü, marka hükümsüzlük avukat marka hükümsüzlük avukat, marka hükümsüzlük ankara avukat marka hükümsüzlük ankara avukat

Yazı Kategorileri:
Genel

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz