May 24, 2019
1066 Görüntüleme

Reçeteli İlaçlarda İlaçların Reçeteli Yazılır ve Dikkati Yüksek Müşteriye Hitap Eder

Yazan
banner

Yargıtay 11. HD 2009/13331-2011/5967 sayılı kararında; davacı tescil başvurusunda onkoloji ilaçları konusunda kendisini sınırlandırmıştır. Davalının markası ise 5, 16, 35. sınıftaki emtia ve hizmet sınıflarında tescilli olup 5. emtia sınıfı insan ve hayvan sağlığı için ilaçlar ve kimyasal ürünlerden oluşmaktadır. Bu durumda taraf markaları arasındaki iltibas ihtimali değerlendirilirken ilaçların doktor ve eczacılar gözetiminde kullanıldığı göz önünde bulundurulmalıdır. Nitekim davacı markasının onkoloji ilacı için kullanılacak olması reçetesiz ve eczacı denetimi olmaksızın satılması olasılığını da ortadan kaldırmaktadır. Bu durumda taraf markaları arasında iltibas ihtimali bulunmadığı kabul edilerek sonuca gidilmesi gerekmektedir.

Burada mahkemenin karışıklık riskinde ilgili tüm faktörlerin dikkate alınması gerektiği hususunu dikkate almadan karar vermesi bozma neticesi doğurmuştur. Keza markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesi ilgili tüketicinin dikkati esas alınarak yapılır, ilaçlar açısından potansiyel müşterinin dikkatinin genel olarak yüksek olduğu kabul edilmekle birlikte özellikle reçeteli ve onkoloji gibi fevkalade önemli ilaçlarda potansiyel müşterilerin yüksek dikkat sarf edecek olması yanında ilaçların reçeteli satılacak olması, eczacı denetiminde verilecek olması nedeniyle alım süresinin uzunluğu gibi ilgili tüm faktörler karışıklık riskini düşürecektir.

Ankara avukatı olunması nedeniyle Türk Patent’in kararlarına karşı davalar, marka hükümsüzlüğü davaları, patent davaları, tasarım davaları, Türk Patent’in Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na(YİDK) karşı davaların yanında marka vekili olunması itibarıyla Türk Patent Markalar Dairesi kararlarına karşı itirazlar, haksız rekabet davaları, alan adı davaları ve tahkimleri ağırlıklı olarak çalışma alanlarımızdır.

Anahtar Kelimeler:Marka Hukuku, ilaç markalar, ilaç markaları iltibas, ilaç markaları reçereli, ilaç markaları karışıklık, yidk kararı iptali,patent dava, marka dava, marka ankara dava, patent ankara dava, marka hükümsüzlüğü,patent hükümsüzlüğü, tasarım hükümsüzlüğü, marka iptali tasarım iptali,patent iptali, haksız rekabet, haksız rekabet dava, haksız rekabet ankara dava

Yazı Kategorileri:
Blog · Makaleler · Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz