Ağu 25, 2021
44 Görüntüleme

Madran, Yanıltıcı Markalar 5876

Yazan
banner

Mahkemece, Dairemiz bozma ilamına uyularak ve tüm dosya kapsamına göre yapılan yargılama sonucunda; MADRAN ibaresinin MADRAN Dağından çıkartılan meşhur bir kaynak suyunun adı olduğu ve Çine Belediyesi adına TPMK nezdinde kaynak suları için C2013/014 sayılı coğrafi işaret olarak tescilli olduğu,  ürünlerin coğrafi kaynağı, üretim yeri, niteliği ve kalitesi yönünden halkı yanıltabilecek nitelikte olan marka başvurularının reddi gerektiği, marka başvurusunun kabul olunduğu “Biralar; bira yapımında kullanılan preparatlar. Enerji içecekleri (alkolsüz)” malları yönünden, davalının daha önce MADRAN bölgesi suyu ile anılan malların üretimi veya bu nitelikteki malların pazarlanması faaliyetiyle uğraştığı veya böyle bir faaliyet izninin bulunduğu konusunda bir iddia ve ispatının bulunmaması karşısında, işaretin davalı şirket adına tescilinin KHK’nın 7/1-f maddesi uyarınca halkı yanıltıcı nitelikte olacağı gerekçesiyle, davanın kabulü ile TPMK YİDK’nın 19.09.2015 tarihli ve 2015/M-9271 sayılı kararının iptaline karar verilmiştir.


Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2020/5876 E. , 2021/3929 K.

Mahkemece, Dairemiz bozma ilamına uyularak ve tüm dosya kapsamına göre yapılan yargılama sonucunda; MADRAN ibaresinin …ili …ilçesi MADRAN Dağından çıkartılan meşhur bir kaynak suyunun adı olduğu ve Çine Belediyesi adına TPMK nezdinde kaynak suları için C2013/014 sayılı coğrafi işaret olarak tescilli olduğu, marka başvuru aşamasındayken dahi ürünlerin coğrafi kaynağı, üretim yeri, niteliği ve kalitesi yönünden halkı yanıltabilecek nitelikte olan marka başvurularının reddi gerektiği, marka başvurusunun kabul olunduğu “Biralar; bira yapımında kullanılan preparatlar. Enerji içecekleri (alkolsüz)” malları yönünden, davalının daha önce MADRAN bölgesi suyu ile anılan malların üretimi veya bu nitelikteki malların pazarlanması faaliyetiyle uğraştığı veya böyle bir faaliyet izninin bulunduğu konusunda bir iddia ve ispatının bulunmaması karşısında, işaretin davalı şirket adına tescilinin KHK’nın 7/1-f maddesi uyarınca halkı yanıltıcı nitelikte olacağı gerekçesiyle, davanın kabulü ile TPMK YİDK’nın 19.09.2015 tarihli ve 2015/M-9271 sayılı kararının iptaline karar verilmiştir.
Karar, davalı TPMK vekili ve davalı şirket vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, davalı TPMK vekili ve davalı şirket vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


marka dava marka dava marka ankara dava marka ankara dava yanlıtıcı markalar yanlıtıcı markalar  yidk kararı iptali yidk kararı iptali yidk dava yidk dava  ankara yidk dava ankara yidk dava yidk kararının iptali ankara avukat yidk kararının iptali ankara avukat marka yidk ankara marka yidk ankara patent ankara dava patent ankara dava  patent ankara avukat patent ankara avukat patent avukatı ankara patent avukatı ankara patent hükümsüzlüğü patent hükümsüzlüğü  patent iptali patent iptali patent dava patent dava

Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz