Kas 7, 2019
184 Görüntüleme

Marka BaşvurusununYayınlanması

Yazan
banner

SMK m. 7/4’e göre; markanın sahibine sağladığı haklar üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayınlandığı tarihten itibaren hüküm ifade eder. Ancak başvurunun bültende yayınlanmasından sonra marka tecavüzü durumu söz konusu olursa bu durumda başvuru sahibi dava açmaya yetkilidir. Ancak bu davanın sonuca bağlanması markanın tescil edilmesine bağlıdır.

 

Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz