Oca 6, 2021
429 Görüntüleme

Tiplemenin Markada İzinsiz Kullanılması; Cin Ali Kararı 4915

Yazan
banner

CİN ALİ tiplemesinin grafik sembolünün sahibinin dava dışı Mustafa Delioğlu olduğu, kalan kısımlarının sahibinin muris olduğu, bir bütün olarak ortak eser niteliğinde olduğu, murisin 1988 yılında vefat edip 70 yıllık koruma süresinin halen devam ettiği, davalının muristen intikal ile davacılara ait eserin adı ve edebi tipleme biçimindeki eseri, eser sahibini göstermeksizin 25. sınıf emtia yönünden marka olarak tescil ettiği, davalının bu eylemi ile manevi hak ihlalinde bulunduğu, davacılardan izin almamış olduğu, 556 s.KHK m. 8/5 uyarınca davacıların hükümsüzlük taleplerinin yerinde olduğu…


Yargıtay 11. HD. T, 02.02.2010, E 2008/4915, K. 2010/1130

Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, kısmen benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, davacıların murisinin CİN ALİ eser adı ile 1968 yılından bu yana yayınlanan çocuk kitaplarının sahibi olduğu, anılan eserlerde CİN ALİ tiplemesinin grafik sembolünün sahibinin dava dışı Mustafa Delioğlu olduğu, kalan kısımlarının sahibinin muris olduğu, bir bütün olarak ortak eser niteliğinde olduğu, murisin 1988 yılında vefat edip 70 yıllık koruma süresinin halen devam ettiği, davalının muristen intikal ile davacılara ait eserin adı ve edebi tipleme biçimindeki eseri, eser sahibini göstermeksizin 25. sınıf emtia yönünden marka olarak tescil ettiği, davalının bu eylemi ile manevi hak ihlalinde bulunduğu, davacılardan izin almamış olduğu, 556 s.KHK m. 8/5 uyarınca davacıların hükümsüzlük taleplerinin yerinde olduğu, tescilli bir markanın kullanılmasının hukuka aykırılığı iddia olunamayacağından davacıların esere yönelik tecavüzün men’i ve ref’i ile maddi ve manevi tazminat istemlerinin yerinde olmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile, davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine, sair istemlerin reddine karar verilmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön yoktur.

Çizgi Film Karakterlerinin İzinsiz Çanta Gibi Eşyalarda Kullanımı 285

İnternette Telif Hakkı İhlali, Pepe Çizgi Filmi


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz