May 6, 2011
1073 Görüntüleme

Özel Servislerin Tescilli Markları Kullanmaları Haklı Kullanım

Yazan
banner

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E.2003/2346, K.2003/8743 K. sayılı kararında; davacı aralarında hiçbir akti ilişki olmadığı halde davalının haksız olarak müvekkilinin markasını işyerinde kullanarak iltibas yarattığının tespit edildiğini davalının bu eylemlerinin haksız rekabet teşkil ettiğini, davalı vekili ise müvekkil şirketin üç ayrı marka aracın tamirini yapan özel servis olduğunu, bu araçların tamirinin yapıldığını belirtmek üzere levhasına marka isimlerinin yazılmış olduğunu, yetkili servis olduklarına ilişkin  izlenim vermediklerini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece davacının iş yerinin ön cephesinde ve kartvizitinde bulunan marka nedeniyle ayrıca servis yazısında OK işareti olduğu yolunda iltibas yaratıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar vermiştir.

Yazı Kategorileri:
Makaleler

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz