Nis 22, 2020
314 Görüntüleme

Markanın Yenilenmemesi

Yazan
banner

SMK m. 23/1’e göre; tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır.Bu süre onar yıllık sürelerle yenilenir. Yenileme işleminin nasıl yapılacağı SMK Yönetmeliği’nin 18 ve 19. maddelerinde düzenlenmektedir. Bu yenileme işleminin yapılmaması markanın yenilenmemesi nedeniyle sona ermesine yol açmaktadır.

SMK m. 28’e göre koruma süresi dolan ve süresinde yenilenmeyen marka sona erer. Yenileme talebi koruma süresinin dolmasından sonra altı ay içinde ek ücret ödemek şartıyla da yapılabilir.

SMK’nın UygulanmasınaDair Yönetmelik Madde 18/2’ye göre yenileme için aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep formu.

b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

(3) Bir yenileme talebiyle sadece tek bir markanın yenilenmesi talep edilebilir.

10 yıllık koruma süresi biten marka eğer yenilenmemişse marka hakkı sona erer ve sicildeki kayıt terkin edilir. Bu terkin Türk Patent tarafından kendiliğinden herhangi bir başvuruya ihtiyaç olmadan yapılmaktadır. Terkin işlemi herhangi bir şekilde atlanmış olsa bile markaya dayanarak itiraz, dava gibi hakların kullanılması mümkün olmamaktadır.

SMK m. 28/2 uyarınca, sona erme sebebinin gerçekleştiği tarihten itibaren yani koruma süresinin bitiminin ertesi günden itibaren ileriye doğru hüküm doğurur. Yenilenmeyen markanın sahibi tarafından “tescilsiz” olarak kullanılabilir ve genel hükümlere göre korunabilir.

Yenilenmeyen fakat kullanılan markalar koruma süresinin bitmesinden itibaren iki yıllık süreçte  aynı veya benzer markanın tesciline itiraz edilebilir.

Yenilenmeyen ve bu nedenle hükümsüz sayılan markaya dayanarak hükümsüzlük tarihinden önce açılan davalar markanın yenilenmemesinin herhangi bir etkisi olmayacaktır. Marka hakkının sona ermesi, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren ve ileriye doğru hüküm ifade eder.

Ancak yenilenmemiş olması nedeniyle hükümsüz kılınan marka üzerindeki haciz, rehin, intifa hakları sona erer.


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz