Kas 7, 2014
1722 Görüntüleme

Markalar Arasındaki Görsel, Duysal ve Kavramsal Benzerlik

Yazan
banner

Malum olduğu üzere markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesi görsel, duysal ve kavramsal açıdan en önemlisi potansiyel müşterinin bakış açısından yapılır(03 Ekim 2009 ECJ C–498/07 Aceites del Sur-Coosur SA v Koipe Corporación and OHIM)

 ATAD’ın Canon kararında da belirtildiği üzere; markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesi ilgili bütün faktörler dikkate alınarak yapılır ve ATAD’ın Becker kararında belirtildiği üzere; bu faktörlerden birisinin dahi dikkate alınmaması bir bozma nedenidir(ATAD 24.06.2010, C-51/09 Barbara Becker)

Sherman’a göre; Markaların benzerliği değerlendirilirken markanın arkasındaki fikir üzerinde de durulmalıdır(Lionel Bently, Brad Sherman Intellectual Property Law Second Edition S. 857)

OHIM itiraz kılavuzunun markaların mukayesesi kısmında bu husus şu şekilde belirtilmiştir: Bir manası olan markaların kavramsal mukayesesinde ifade bir bütün halinde ele alınmalı tek tek sözcükler üzerinde durulmamalıdır(OHIM Opposition Manuel Comprasion of Signs Part 2 Chapter 3 S.

Yasaman’a göre de; bilindiği üzere iltibasın varlığı araştırılırken markaların fonetik ve görsel benzerliğinden ziyade anlam bakımından değerlendirmesi yapılmaktadır(Prof. Dr. Hamdi Yasaman Marka Hukuku Bilirkişi Raporları C.III S. 452- 453).


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz