May 23, 2016
1312 Görüntüleme

Tanınmış Ticaret Unvanının Korunması

Yazan
banner

Tanınmış markalar farklı mal ve hizmetlerde
de korunmaktadır (KHK. m. 8/4). Ancak bunun
için, tanınmışlıktan haksız yararlanma, tanınmışlığa
veya ayırt ediciliğe zarar verme koşullarının da ger-
çekleşmesi aranır.

Tanınmış markaların farklı mal ve hizmetlerde de korunmasına benzer bir düzenleme ticaret unvanı açısından bulunmamaktadır. Ancak karıştırma tehlikesinin oluşmasında tanınmışlığın etkisi büyüktür. Bu yüzden ticaret unvanları açısından da tanınmışlık incelemesi ve bu tanınmışlığın karıştırma tehlikesine olan etkisinin araştırması gereklidir.

Markanın tanınmışlığı için gereken kriterler ticaret unvanı için de geçerli olmalıdır. Dolayısıyla tanınmışlığa karar verebilmek için bilinirliğin bölge sınırlarını aşarak genele yayılmış olması, ilgili piyasayı kapsaması, pazar payı, kullanımın yoğunluğu, kullanım süresi, yatırımların kapsamı gibi koşullar ticaret unvanı için de aranmalıdır. Tanınmış olduğuna kanaat getirilen ticaret unvanı farklı sektörlerde de korunma hakkını kazanmış olacaktır. Ancak bunun gerçekleşmesi için markanın tanınmışlığı yanında, üçüncü bir kişinin tanınmış unvanı kullanması haksız yararlanma veya tanınmış ticaret unvanının ayırt ediciliğine olumsuz zarar vermesi gereklidir.


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz