May 27, 2016
861 Görüntüleme

Kötü Niyetle Tescil Ettirilen Markanın Verdiği Zararın Tazmini

Yazan
banner

Yargıtay 11. HD 11.07.2011 2010/785 E 2011/8627 K. sayılı Regal/Rator kararında; Kötü Niyetle Tescil Ettirilen Markanın Gerçek Hak Sahibine Karşı Kullanılarak Zarar Verilmişse, Bu Zararın Karşılanacağını belirtmiştir.

 

Olayın özeti şu şekildedir; Davalı, kendi internet sitesinde 2006 yılı başından itibaren davacının ürettiği ürünlerin (motosikletlerin) distribütörü olduğunu açıklayarak davacı tarafın marka üzerinde gerçek gerçek hak sahibi olduğunu kabul etmektedir.

Davalının daha önceden ticari ilişkisi olan alım satımını yaptığı ihtilafa konu markayı bilmesine rağmen marka sahibinin izni olmaksızın markayı kendi adına tescil ettirmesinin basiretli tacir sıfatına ve dürüstlük kuralına aykırıdır.

Kötü niyetli tescilin tek başına dahi terkin nedeni olabileceği, davalının kötü niyetli edindiği markayı kullanma sınırını aşarak gerçek marka sahibinin daha önceden de Türkiye’ye ithal ettiği motosiklet ithalatını gümrüklerde durdurarak verdiği zararları tazmin etmelidir. Burada tescilli bir hakkın kullanımının haksız rekabet teşkil etmeyeceği savunması dinlenmez.

 

Yazı Kategorileri:
Makaleler

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz