Nis 5, 2019
396 Görüntüleme

Hepsiburadamoda.com Alan Adı Tahkimi Kararı

Yazan
banner

Şikayet Eden’in ek beyan dilekçesinde <hepsiburadamoda.com> alan adının kullanımına ilişkin sunduğu ekran görüntüsü doğrultusunda, Şikayet Edilen tarafından <hepsiburadamoda> alan adına bağlı internet sitesinin içeriğinde, “Hepsiburada” ibaresinin turuncu renkle yazıldığını ve “Moda” ibaresinin ayrı yazıldığını ispatlamış olmakla beraber, bu kullanımın Şikayet Eden tarafından kullanılan yazım şekline çok benzer olduğu ve bu benzerliğin tesadüfi olamayacağı kanaatindedir.

Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adına bağlı “www.hepsiburadamoda.com” sitesinin içeriğini, Şikayet dilekçesinin tebliğini takiben değiştirerek, önceden turuncu renkte yer alan “Hepsiburada” ve siyah renkte yer alan “MODA” ibareleri yerine, “Hepsi Burada Moda” şeklinde ayrı ayrı ve tümünü siyah renkte yazmasının ve Yanıt dilekçesinde daha önceki kullanımını inkar etmesinin de, Şikayet Edilen’in kötü niyetinin göstergesi olduğu düşüncesindedir.

Bu sebeplerle İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, tescil tarihi itibarıyla, ihtilaflı alan adının ticari kullanımının, Şikayet Eden’e ait marka haklarını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğu, dolayısıyla iyi niyetli tescil ve kullanımının söz konusu olmadığı değerlendirilmiştir (Telstra Corporation Ltd. v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003).

WIPO Arbitration and Mediation Center
İDARİ HAKEM KARARI
D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi v. Gökhan Yilmaz, MIB Magazacilik A.S.
Dava No. D2016-2613

Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş
İhtilaflı alan adı <hepsiburadamoda.com>, FBS Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.
Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, kendisine ait HEPSİBURADA markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir. Şikayet Eden, “moda” ibaresinin ayırt edici olmadığından bahisle ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in tanınmış markasıyla karıştırılma ihtimalini artırdığını ve seri marka izlenimi yarattığını ileri sürmektedir. Şikayet Eden, benzer şekilde HEPSİBURADA markasıyla beraber tescil edilmiş bir çok alan adının UDRP kararları sonucunda iptal veya Şikayet Eden’e devredildiğini belirtmiştir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaati bulunmadığını öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir ve kullanılmaktadır. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’e ait HEPSİBURADA HEPSİ MODA markası için Türkiye’nin önde gelen gazetelerinden birinde başlatılan lansmandan tam bir gün sonra tescil edildiğini ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini ve dolayısıyla Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’in markasının saygınlığından ve ününden yararlanarak ticari çıkar elde etmeyi amaçladığını iddia etmektedir.

Şikayet Eden, HEPSİBURADA markası için, 26 Nisan 2002 tarihinden itibaren başlayarak Türkiye’de birçok marka tescili elde etmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in tescilli marka haklarını ve Şikayet Eden’in HEPSİBURADA markasını içeren birçok alan adına karşı elde edilen müspet UDRP kararlarını dikkate alarak, ihtilaflı alan adına yapılan “moda” ekinin de tanımlayıcı bir ibare olduğunu ve bu itibarla, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in HEPSİBURADA markasıyla karıştırılma ihtimali yaratacak derece benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarında yer alan “.com” uzantısının, ayırt edici niteliği olmadığının altını çizmiştir.

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a)(iii) maddesi uyarınca alan adının kötü niyetle tescil edildiği ve kullanılmakta olduğunu ortaya koymak zorundadır.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in ek beyan dilekçesinde <hepsiburadamoda.com> alan adının kullanımına ilişkin sunduğu ekran görüntüsü doğrultusunda, Şikayet Edilen tarafından <hepsiburadamoda> alan adına bağlı internet sitesinin içeriğinde, “Hepsiburada” ibaresinin turuncu renkle yazıldığını ve “Moda” ibaresinin ayrı yazıldığını ispatlamış olmakla beraber, bu kullanımın Şikayet Eden tarafından kullanılan yazım şekline çok benzer olduğu ve bu benzerliğin tesadüfi olamayacağı kanaatindedir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adına bağlı “www.hepsiburadamoda.com” sitesinin içeriğini, Şikayet dilekçesinin tebliğini takiben değiştirerek, önceden turuncu renkte yer alan “Hepsiburada” ve siyah renkte yer alan “MODA” ibareleri yerine, “Hepsi Burada Moda” şeklinde ayrı ayrı ve tümünü siyah renkte yazmasının ve Yanıt dilekçesinde daha önceki kullanımını inkar etmesinin de, Şikayet Edilen’in kötü niyetinin göstergesi olduğu düşüncesindedir.

Son olarak, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını, Şikayet Eden’in tanıtım kampanyasından tam bir gün sonra tescil ettirmesi de, ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğine karine teşkil etmektedir.

Buna ilaveten, İdari Hakem, Şikayet Eden’in HEPSİBURADA markasının Türkiye’de yoğun kullanımı ve tanınmışlık düzeyi göz önüne alındığında ve Şikayet Edilen’in Türkiye’de ikamet etmesi sebebiyle; Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’in markasından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir.

Bu sebeplerle İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, tescil tarihi itibarıyla, ihtilaflı alan adının ticari kullanımının, Şikayet Eden’e ait marka haklarını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğu, dolayısıyla iyi niyetli tescil ve kullanımının söz konusu olmadığı değerlendirilmiştir (Telstra Corporation Ltd. v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003).

Kısaca, İdari Hakem, ihtilaflı alan adının tescili sırasında Şikayet Edilen’in zihninde Şikayet Eden’in markalarının olduğu kanısına varmıştır.

Daha da önemlisi, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adının 2001 yılında tescil edildiğini ileri sürerek gerçek dışı deliller ile bu durumu destekleyerek İdari Hakem’i yanıltmaya çalışmış olması, Şikayet Edilen’in suiniyetini açıkça göstermektedir.

Bu çerçevede, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikayet Eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikayet Edilen’in internet sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak, Internet kullanıcılarını kasten kendi Internet sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçladığına kanaat getirmiştir.

İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

7. Karar
Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <hepsiburadamoda.com> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Anahtar Kelimeler:  marka hukuku, marka hükümsüzlüğü, alan adı marka, alan adı ihlal, alan adı marka ihlal, alan adı marka tecavüz, patent tecavüz alan adı, patent ihlal alan adı, alan adı tahkim, alan adı dava, alan adı patent, alan adı telif, internet marka ihlal,, internet patent ihlal,alan adı tasarım ihlal, alan adı tasarım, alan adı tasarım tecavüz, alan adı telif tecavüz, internet eser tecavüz

Ankara avukatı olunması nedeniyle Türk Patent’in kararlarına karşı davalar, marka hükümsüzlüğü davaları, patent davaları, tasarım davaları, Türk Patent’in Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na(YİDK) karşı davaların yanında marka vekili olunması itibarıyla Türk Patent Markalar Dairesi kararlarına karşı itirazlar, haksız rekabet davaları, alan adı davaları ve tahkimleri ağırlıklı olarak çalışma alanlarımızdır.

Yazı Kategorileri:
Makaleler · Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz