Oca 16, 2020
134 Görüntüleme

Ticaret Alanında Herkes Tarafından Kullanılan İşaretler Marka Olamaz

Yazan
banner

SMK m. 5/2-d’ye göre ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek sanat, ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar da tescil edilemez.

Meslek grubunu çağrıştıran logolar da ticaret alanında herkes tarafından kullanılan işaretlerdendir.

Örneğin Yargıtay 11. HD’nin 1999/9814-2000/829 sayılı PET HOSPITAL kararında süz hayvanları manasına gelen bu ibarenin genel bir değil olduğu gerekçesiyle tescil edilemeyeceğine karar vermiştir.

Aynı şekilde Yargıtay 11. HD 2010/4332-2011/15143 sayılı naklenfutbol.com kararında da bu işaretin herkes tarafından kullanılabilecek türden bir işaret olduğuna karar vermiştir.

Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz