Eyl 18, 2017
1588 Görüntüleme

Geçmişteki Ortaklık Nedeniyle Marka Üzerindeki Müşterek Hak Sahipliği

Yazan
banner

Yargıtay 11. HD 2008/14009 E. 2010/5719 K.

Davacı vekili Nomanoğlu ibaresini kuyumculuk sektöründe ilk kullananın müvekkili olduğunu, davacının bu marka üzerinde öncelik hakkı bulunmasına rağmen birlikte kullandıkları ibareyi davalının haksız şekilde anılan ibareyi marka olarak tescil ettirdiğini, davacı ile 1982 yılında ortak olarak kuyumculuk işine başladıklarını, sonra 2001 yılında ortaklıklarının sona erdiğini belirtmiştir.

Mahkemece,dava konusu markanın davacı ile dava dışı Necati Numanoğlu tarafından kurulan adi ortaklıkta 1982 tarhinden itibaren markasal olarak unvan olarak kullanılmaya başlandığını, ortaklık sona erdikten sonra davacı Necati Kuyumcu’nun ortak olarak adına markayı tescil ettirdiğini belirterek davanın kabulüne karar vermiştir.

Yargıtay hükümsüzlüğü talep edilen markanın adi ortaklık sona erene kadar adi ortaklık tarafından kullanıldığını, bu markanın kullanılmasında her iki ortağın emek verdiğini, adi ortaklık sona erdikten sonra her iki kişinin markayı kullanmaya devam ettiğini, 2001 yılında kurulan şirketin markayı tescil ettirmesinin marka hakkına tecavüz oluşturup oluşturmayacağı uyuşmazlığın temelidir.

Adi ortaklık süresince kullanılan markanın adi ortaklık bittikten sonra nasıl kullanılacağı ortaklarca kararlaştırılmamış olduğuna göre her iki tarafın da markaları kullanabileceği açıktır. Bu nedenle daha önce markanın sahibi olan ortağın kurduğu şirket adına marka tescili yaptırıp markayı kullanmasında bir sakınca yoktur.

,

Yazı Kategorileri:
Blog · Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz