Kas 8, 2019
131 Görüntüleme

Markalar Arasındaki Kavramsal Benzerlik/Farklılık ve Etkisi

Yazan
banner

Sherman’a göre; benzerlik kavramsal ve görsel, duysal açıdan değerlendirilir. Markaların benzerliği değerlendirilirken markanın arkasındaki fikir üzerinde de durulmalıdır(LionelBently, Brad ShermanIntellectualPropertyLaw Second Edition S. 857).

Bu husus OHIM itiraz kılavuzunun markaların mukayesesi kısmında şu şekilde belirtilmiştir: Bir manası olan markaların kavramsal mukayesesinde ifade bir bütün halinde ele alınmalı tek tek sözcükler üzerinde durulmamalıdır(OHIM Opposition Manuel Comprasion of SignsPart 2 Chapter 3 S. 25).

Yasaman’ın belirttiği gibi; iltibasın varlığı araştırılırken markaların fonetik ve görsel benzerliğinden ziyade anlam bakımından değerlendirmesi yapılmaktadır(Prof. Dr. Hamdi Yasaman Marka Hukuku Bilirkişi Raporları C.III S. 452- 453).

Markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesi itirazlarında ve açılan YİDK kararı iptali, marka hükümsüzlüğü ve marka tecavüzü davalarında markalar arasındaki kavramsal benzerlik üzerinde de durmak karışıklık riskini ortaya koyabilmek için önem arz etmektedir. OHIM’in belirttiği gibi manası olan markalarda markalar arkasında yatan fikir benzerse benzerlik olduğu kabul edilebilir.

Bunun tam tersi de geçerli olabilecektir. AB nezdinde ve ülkemizde verilen kararlarda istikrar kazandığı üzere markalar arasında pontansiyel müşterinin anlayabileceği şekilde açık ve net bir mana farklılığı varsa bu durumda normalde benzerlik teşkil edebilecek mesela bir harf farklılığı olan markaların bile karışıklık yaratmayacağı sonucuna varılabilecektir.

ABAD’ın Bass/Pash kararına göre; eğer markalardan birinin açık ve net bir anlamı varsa, diğerinin ise tamamen farklı anlamı var veya hiçbir anlamı yoksa bu kavramsal farklılık duysal benzerliği dengeleyebilir(T–292/01 Philips Van Heusen v OHIM Pash Textilvertrieb und Einzelhandel Par. 54).

Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz