Mar 16, 2020
93 Görüntüleme

Gri Piyasa ve Marka Hakkının Tükenmesi

Yazan
banner

“Grey marketing” olarak da isimlendirilen gri pazarlama, korsan yada taklit olmayan tamamen orijinal ürünün yetkili dağıtım kanalı ile kendi ülkesinde piyasaya sunulduktan sonra yetkisiz dağıtım kanalları tarafından ucuza alınarak, ithal edilmek suretiyle fiyatın
yüksek olduğu ülkede satışa sunulmasıdır.

Ancak genel olarak büyük markalar açısından gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında kalite farklı mevcut olduğundan aynı ürün bile olsa küçük farklıkların “marka hakkı hakkı”nın tükenmesini önlemesi gerektiği ve marka hakkının tükenmesi ilkesinin ürünler açısıdnan “parti” bazlı yapılması gerektiği savunulmaktaydı. Nitekim Yargıtay da parti bazlı yapılan bazı değerlendirmeleri içeren mahkeme kararlarını onamış ve küçük de olsa yurtdışında piyasaya sunulan ürünlerle yurtiçinde sunulan ürünler arasında farklılık varsa marka hakkının tükenmesi ilkesinin meydana gelmeyeceğini kabul etmiştir.

Ancak SMK m. 152 ile “uluslararası tükenme ilkesi” benimsenmiş olduğundan bu tartışmalar geride kalmış ve yurt içinde sunulan mallar ile yurtdışında sunulan mallar arasındaki farkların bir önemi kalmamıştır.

Dünya’nın herhangi bir yerinde malın piyasaya sunumu tükenme ilkesi için yeterli olmaktadır.

 

Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz