Mar 22, 2019
1947 Görüntüleme

Marka Ceza, Ürünlerin Sahte Olduğunu Bilmiyordum Savunması

Yazan
banner

Yargıtay 7 .Ceza Dairesi 1998/4882 E. 1998/5917

Suça konu marka 19.01.1992 tarihinden geçerli olmak üzere 10 yıl süreyle müşteki firma adına tescil edilmiş olup sanığın uzun zamandan beri beyaz eşya ticareti ile iştigal ettiği dikkate alınarak suç konusu makinaları alıp satarken taklit edilmiş olup olmadığını meslek açısından bilmesi gerekip gerekmediği tartışılmalıdır.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi E: 1999/14437 E. 2000/369 K.

Suça konu eşofmanlar ile müdahil firmanın kullanma yetkisini taşıdığı eşofmanların aslı ve marka tescil belgeleri ile lisans sözleşmelerinin asılları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan getirilerek dosyaya konulmasına müteakip Markalar Kanunu’na göre taklit ve sahte olup olmadığı yanıltıcı nitelikte olup olmadığı, ilişkin işyerinden alınan belgelerle bilirkişiye inceleme yaptırılması gereklidir. Sanığın suça konu eşofmanları faturasız aldığı ve yaptığı iş gereği sahte olduğunu bilmesi gerektiği dikkate alınarak karar verilmelidir.

Yargıtayın buna benzer birçok kararında sahte ürün satan kişi eğer bu işle uğraşıyorsa, özellikle uzun zamandan beri bu işle uğraşıyorsa ve ürünler faturasız ve şüpheli kaynaklardan alınmışsa ürünlerin sahte olduğunu bilmesi gerektiği kabul edilmekte, ürünlerin sahte olduğunu bilmiyorum savunması ceza alınmasını önlememektedir.

Ankara avukatı olunması nedeniyle Türk Patent’in kararlarına karşı davalar, marka hükümsüzlüğü davaları, patent davaları, tasarım davaları, Türk Patent’in Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na(YİDK) karşı davaların yanında marka vekili olunması itibarıyla Türk Patent Markalar Dairesi kararlarına karşı itirazlar, haksız rekabet davaları, alan adı davaları ve tahkimleri, marka ve patent ceza hukuku ağırlıklı olarak çalışma alanlarımızdır. İstanbul’daki şubemizin yanında ülkenin her yerinde davalarımız ve iş birliği yaptığımız avukatlarımız mevcuttur.


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz