Nis 27, 2021
378 Görüntüleme

Kişinin Resminin Haberde İzinsiz Yayını 1770

Yazan

FSEK m. 84/1 maddesi çerçevesinde korunan sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafının, gerçeğe aykırı bir şekilde, davalı gerçek kişi tarafından yapılan bir cinayet haberinde, kurbana ait resim gibi kullanılmasının, umuma arzının, görsel medya organlarında yayınlanmasının, davacının FSEK m. 86’dan kaynaklı hakkını ihlal ettiği, bu şekildeki kullanımın, FSEK m. 86/II bağlamında “günlük olaylara ilişkin resimlerle, radyo ve filim haberleri” kapsamında değerlendirilmesinin mümkün değildir.

banner

 Sosyal medya hesabında paylaşılan Fikir ve Sanat Eserleri Kanun(FSEK) m. 84/1 kapsamında korunan fotoğrafın gerçeğe aykırı bir şekilde, davalı kişi tarafından yapılan bir cinayet haberinde kurbana ait resim gibi kullanılmasının, görsel medya organlarında yayınlanmasının, davacının FSEK. m. 86. maddeden kaynaklı hakkını ihlal ettiği, bu şekildeki kullanımın, FSEK m. 86/II bağlamında “günlük olaylara ilişkin resimlerle, radyo ve filim haberleri” kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı…


YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2019/1770 K. 2019/8230 T. 16.12.2019

İlk derece mahkemesince, davacının 5846 Sayılı FSEK m. 84/1 maddesi çerçevesinde korunan sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafının, gerçeğe aykırı bir şekilde, davalı gerçek kişi tarafından yapılan bir cinayet haberinde, kurbana ait resim gibi kullanılmasının, umuma arzının, görsel medya organlarında yayınlanmasının, davacının FSEK m. 86’dan kaynaklı hakkını ihlal ettiği, bu şekildeki kullanımın, FSEK m. 86/II bağlamında “günlük olaylara ilişkin resimlerle, radyo ve filim haberleri” kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, davacının Toros Üniversitesi’nin 2014-2015 öğretim yılında grafik tasarım bölümünü %50 burslu olarak kazandığı, buna rağmen Mersin’deki ev ve arabalarını satıp Ankara’da kiralık bir eve taşındıkları, Çankaya Ünivesitesi’nin iç mimarlık bölümüne 01.09.2014 tarihinde %25 burslu olarak kaydolduğunun kanıtlandığı, her halükarda muhit değişimi, başka okul kaydı, ev kiralanması nedenleri ile hesaplanan toplam 23.110,00 TL maddi zararının bulunduğu, davacının manevi tazminat isteminin FSEK m. 86 ve BK m. 49 kapsamında yerinde olduğu, zira bir cinayet olayıyla ilgili kurbanın  fotoğrafında davacıya ait resmin kullanılması nedeniyle yakın çevresindeki okul arkadaşları, komşuları tarafından alay konusu olduğu ve benzeri hor görülme davranışları nedeniyle psikolojik travma yaşadığı, manevi tazminat tutarının davacının psikolojik travma sebebiyle oluşan zararının boyutu, davacının yaşı, yeni bir çevreye uyum duygusunun boyutu, hak ve nesafet ilkeleri gözetilip takdir edildiği gerekçesiyle asıl davanın kısmen kabulüne, 23.110,00 TL maddi ve 30.000,00 TL manevi tazminatın, 24.03.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle asıl davadaki davalılardan  tahsiline, dava konusu ilgili haberin düzeltilerek davacı fotoğrafının haber arşivinden çıkartılmasına, birleşen davanın kabulüne, 20.000,00 TL manevi tazminatın 24.03.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsiline karar verilmiştir.

Karara karşı davalı D… A.Ş. vekili ve birleşen davalı M… A.Ş vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesince, tüm dosya kapsamına göre; davalı  vekili ve birleşen davalı  vekilinin istinaf başvurularının, davacı tarafça, davacının Toros Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Bölümü yerine, Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’ne kaydını yaptırmış ise de meslek yüksek okulu yerine mühendislik fakültesinde, yani daha iyi bir bölümde okumayı tercih etmesinin, sadece dava konusu haksız fiil nedeniyle olduğu yönünde inandırıcı bir delilinin sunulmadığı, maddi tazminat talebinin olay ile zarar arasında illiyet bağının ispatlanamadığından reddine karar verilmesi gerektiği, asıl davada manevi tazminat koşullarının bulunmasına rağmen olayın oluş şekli, olay tarihindeki paranın satın alma gücü, davalıların kamuoyunu doğru ve aynı zamanda hızlı bilgilendirme yükümlülükleri ve kusur durumu gözetildiğinde takdir edilen miktarın hakkaniyet uygun olmadığı, davacı yararına 15.000,00 TL manevi tazminatın uygun olduğu, birleşen davada davacının iddiası, sadece 24.03.2014 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden, B. K. isimli şahıs ile yaptığı yazışma suretine dayandığı, bunun dışında, davacı tarafça üvey annesinin tanık beyanından başkaca bir delil bulunmadığı, bilirkişi raporunda ise anılan link üzerinden arama yapıldığında dava konusu habere ulaşılamadığı gibi davacıya ait herhangi bir görselin de bulunmadığının bildirildiği, bu durumda birleşen davada dava konusu haberin, birleşen davalının internet sitesinde yayınlandığının ispatlanamadığından birleşen davanın reddi gerekirken kabulünün hatalı olduğu gerekçesiyle kabulüne, ilk derece mahkemesince verilen kararın kaldırılarak asıl davanın kısmen kabulüne, takdiren 15.000,00 TL’nin 24.03.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle asıl davadaki davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, davacının fotoğrafının ilgisiz haberde kullanılmasıyla ilgili haberin düzeltilerek davacı fotoğrafının haber arşivinden çıkartılmasına, birleşen davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı, davacı vekili ve davalı D… A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

https://tfsf.org.tr/writable/uploads/tfsf/bilgilendirme-metinleri/TFSF.Fotoraf.ve.Haklarimiz.pdf

Telif Hakkı Avukatlığı


resim telif ihlal resim telif ihlal telif hakkı ihlali telif hakkı ihlali telif dava telif dava  fsek dava fsek dava fsek ihlal dava fsek ihlal dava film telif hakkı ihlali film telif hakkı ihlali fsek avukatı ankara fsek avukatı ankara  telif avukatı ankara telif avukatı ankara telif dava ankara telif dava ankara telif hakları ihlali telif hakları ihlali  ankara telif davası ankara telif davası fsek tazminat fsek tazminat telif tazminat telif tazminat  resim izinsiz tazminat resim izinsiz tazminat


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz