May 15, 2022
26 Görüntüleme

WIPO Alan Adı Tahkiminde Kötü Niyetin İspatı Şartı: INTURSA Kararı

Yazan

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a)(ii) maddesi uyarınca ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu ispatlamak zorundadır.

banner

WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI
Inversiones Nacionales De Turismo S.A. v. Abdurrahim Gözütok
Dava No. D2021-0323

5 Nisan 2021

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a)(ii) maddesi uyarınca ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu ispatlamak zorundadır.

Dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Eden’in ilk INTURSA markası 14 Ekim 2019 tarihinde Peru’daki yetklili marka kurumu tarafından tescil edilmiştir. Bu marka için başvuru 21 Ağustos 2019 tarihinde yapılmıştır. Oysa, Şikayet Edilen ihtilaflı alan adını ilgili marka başvurusundan yaklaşık üç buçuk ve marka tescilinden yaklaşık beş ay önce, yani 6 Mayıs 2019 tarihinde tescil ettirmiştir.

Peru’da yerleşik ve Peru’da faaliyette bulunan Şikayet Eden, henüz marka başvurusu yapılmadığı bir dönemde, Türkiye’de yerleşik Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’den haberdar olduğunu ve ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirmiş olduğunu ne yeterince ispatlamıştır ne de İdari Hakem’i bu konuda ikna edebilecek açıklamalarda bulunmuştur.

Şikayet Eden, firmasının baş harflerinin kısaltmış şekli olan “Intursa” ifadesiyle halk tarafından önceden tanındığını iddia etmiştir. Ancak, dosya kapsamında Şikayet Eden’in kısaltılmış ismi ile hangi ülkelerde ve ne kadar süredir tanındığını, ya da en azından ihtilaflı alan adının tescil edildiği tarihten önce tanındığını gösteren yeterli delil bulunmamaktadır. Dolayısıyla, İdari Hakem ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğine ilişkin kriterin Şikayet Eden tarafından kanıtlanamadığı görüşündedir.

Öte yandan, ihtilaflı alan adının sadece pizza pazarlayan üçüncü tarafın web sitesine yönlendirilmiş olması, İdari Hakem’in kanaatine göre, Şikayet Edilen’in ihtlaflı alan adını kötü niyetle kullanmış olduğunu yeterince göstermemektedir.

Olası hakkı ve meşru menfaatlerini belgelemek amacıyla Şikayet Edilen tarafından cevabında sunulmuş olan evraklar İdari Hakem’in görüşüne göre tartışılabilir olmasına rağmen, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adının tescili ve kullanımı yolu ile Şikayet Eden’i kötü niyetle hedeflemiş olduğuna dair dava dosyasında ikna edici delil ya da iddia yoktur.

Böylece, Şikayet Edilen’in kötü niyetle ihtilaflı alan adını tescil ettirdiğini ve akabinde kötü niyetle kullandığını kesin olarak ortaya koyan bir durum dosyada görülmemektedir.

Dolayısıyla, Şikayet Edilen’in kötü niyetli olduğuna dair yeterince bilgi veya delil olmadığını düşünerek, İdari Hakem’in Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetli tescil ve kullanmış olduğunu tespit etmesi mümkün değildir.

Böylece, İdari Hakem, Politika’nin üçüncü şartı anlamında, Şikayet Eden’in aleyhine karar vermektedir.


WIPO Alan Adı Tahkimine Karşı Davada Hukuki Dayanak Ne Olabilir?

WIPO ALAN ADI TAHKİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Alan Adı Tahkim Prosedürü


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz